Biltse cultuurambassadeur Bart van Gerwen vraagt cultuurwethouder Dolf Smolenaers naar het belang van cultuur voor kinderen.
Biltse cultuurambassadeur Bart van Gerwen vraagt cultuurwethouder Dolf Smolenaers naar het belang van cultuur voor kinderen.

Cultureel Café in het Lichtruim

Algemeen

Vrijdag 2 juli vond in het Lichtruim in Bilthoven de ondertekening plaats van het Cultuurakkoord in De Bilt; een afspraak tussen meerdere culturele instellingen in onze gemeente en de onderwijsinstellingen. Het doel is om de jeugd zo veel mogelijk in aanraking te brengen met verschillende vormen van cultuuruitingen. 

De bijeenkomst werd op inspirerende wijze geleid door de Biltse cultuurambassadeur Bart van Gerwen. Cultuurwethouder Dolf Smolenaers vertelde over het gemeentelijk crisis- en herstelplan van de cultuursector na de beperkingen t.g.v. de coronapandemie: ‘Het Kunstenhuis heeft een voortrekkersrol in de uitvoering van dit plan, met als doel de zalen weer vol te krijgen en vooral de jeugd in aanraking te brengen met cultuur’.

Muziek
Ruut te Velthuis, hoofd muziekafdeling van het Kunstenhuis Zeist/De Bilt vertelde over het project ‘Meer Muziek in de Klas’. Ook kinderburgermeester Carmen was bij het Café aanwezig om het belang van cultuur voor kinderen te benadrukken en kinderen van 2 basisscholen zongen met veel plezier een lied. Wethouder Smolenaers deelde vervolgens het Kunst Doe Boek aan de kinderen uit. Dit boek is een praktische uitgave voor iedere kind in de basisschoolleeftijd om in aanraking te komen met het culturele leven.

Maxima
Ella Prins, directeur van de Julianaschool in Bilthoven benadrukte in haar verhaal ook het belang van het in aanraking komen met alle vormen van cultuur voor kinderen op de basisschool. Dit gebeurt in samenwerking met de organisatie Kids (Kunst in de school). Zij heeft, samen met de Kinderburgermeester, Carmen, hiertoe een bezoek gebracht aan Koningin Maxima, een pleitbezorger voor muziekonderwijs op de basisschool. Bart van Gerwen sloot de bijeenkomst af met een publieksquiz met vragen over cultuur. Deze bijeenkomst bruiste van energie en enthousiasme om het culturele leven in De Bilt een boost te geven. Na afloop was er een gezellig samenzijn met een hapje en drankje in de hal van Wereldwijs.

(Frans Poot)

Kinderen van het koortje krijgen van wethouder Dolf Smolenaers het Kunst Doe Boek uitgereikt. krijgen.
!