Logo vierklank.nl
Het zonnepanelenfietspad wordt aangelegd tussen de bushalte Maartensdijk (Achterwetering) en de rotonde met de Dorpsweg.
Het zonnepanelenfietspad wordt aangelegd tussen de bushalte Maartensdijk (Achterwetering) en de rotonde met de Dorpsweg. (Foto: )

Zonnepanelenfietspad langs N417

Op 14 juni 2021 start de aanleg van het zonnepanelenfietspad over een lengte van 350 meter tussen de bushalte Maartensdijk (Achterwetering) en de rotonde met de Dorpsweg. De door die zonnepanelen opgewekte energie wordt terug geleverd aan het energienetwerk.

door Henk van de Bunt

In de afgelopen periode zijn er al wat voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het plaatsen van twee aansluitkasten en het aanleggen van de verbinding richting het bestaande energienet.

Werkzaamheden

In de periode van 14 juni t/m 16 juli vinden de volgende werkzaamheden plaats:

• Inrichten van een werkterrein en aanleggen van een tijdelijk fietspad in het naastgelegen weiland.

• Verwijderen van de bestaande fietspadverharding.

• Aanbrengen benodigde kabels en leidingen in de berm van het fietspad.

• Uitvlakken van de ondergrond voor het plaatsen van de panelen.

• Aanbrengen van betonnen elementen voorzien van zonnepanelen.

• Aansluiten van de elementen op de aansluitkasten.

• Testen van het systeem.

• Opruimen werkterrein en verwijderen tijdelijke fietspad.

Hinder
Gedurende de werkzaamheden aan het zonnepanelenfietspad blijft de N417 gewoon open voor autoverkeer dat weinig tot geen hinder zal ondervinden. Voor (brom-)fietsers wordt een tijdelijk fietspad aangelegd langs het werkvak. Dit tijdelijke fietspad is breed genoeg om in twee richtingen te berijden en wordt voorzien van verlichting. Bij alle werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld; bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar hard regent.

Info
Voor de uitvoering van het zonnepanelenfietspad is een pagina aangemaakt in ‘de BouwApp’, welke is te downloaden. Een vraag over de uitvoering van het zonnepanelenfietspad kan ook gesteld worden via lennaerd.vosastrukton.com of tel. 0630364819.

Meer berichten