Logo vierklank.nl
<p><em>Op de parkeerplaats is het in het weekeinde vooral &rsquo;s ochtends druk sinds corona.</em></p>

Op de parkeerplaats is het in het weekeinde vooral ’s ochtends druk sinds corona.

(Foto: )

Groenekanse bewonersvereniging wil geen Partycentrum in de achtertuin

Buurtbewoners dachten een (oefen-)golfbaan met 9 holes achter hun huis te krijgen. Inmiddels blijkt het, nu de bouwvergunningen zijn aangevraagd, te gaan om een omvangrijk Partycentrum van 3000 m² (ongeveer een half voetbalveld) met drie verdiepingen; meldt de bewonersvereniging Ruigenhoek (i.o.). Bewoners van m.n. de westzijde van de Koningin Wilhelminaweg en de Ruigenhoeksedijk zijn uiterst verontwaardigd.

door Henk van de Bunt

Op de website www.birdyclub.nl/utrecht is te lezen, dat de exploitant hier het zgn. Chi-chi concept wil starten; een uniek golf- en entertainmentconcept. Woordvoerster en aanwonende Mieke Bakkum licht toe: ‘Op de inmiddels van de site verdwenen pagina van Nederlandgolft.nl wordt Chi Chi als volgt omschreven: All-day horeca voor het hebben van een leuke tijd, entertainment, relaxen, feesten en lekker eten en drinken en natuurlijk golf. Van kleine vergaderingen tot feesten met wel 500 personen. Een eigen parkeerterrein met 150 parkeerplaatsen, gratis voor gasten. Ze zijn niet een golfclub, maar een horeca-belevingsconcept met 150 eigen parkeerplaatsen gratis voor gasten’. 

Ruigenhoekpark
Het gaat hier om het zgn. Noorderpark-Ruigenhoek: het gebied tussen de Gageldijk, Burgemeester Huydecoperweg, Kooijdijk en Koningin Wilhelminaweg. Er zijn vijf gebiedspartners bij betrokken: Provincie Utrecht, de gemeente De Bilt, de gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer en Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Noorderpark-Ruigenhoek is een gebied waar de inwoners uit de regio op adem kunnen komen in een groene en historische omgeving. Een plek die van waarde is voor de inwoners van de omliggende gemeenten. Mieke Bakkum: ‘Het is ook de plek, die in deze Corona-tijd door steeds meer mensen wordt ontdekt als een plek voor een ontspannen wandeling met de rust die de natuur geeft. Waar o.a. hazen (rode lijst), kieviten, watervogels, roofvogels hun natuurlijke habitat hebben. Een uniek landschapsmonument, waarvan bij de landinrichting in het bestemmingsplan is opgenomen dat extensieve recreatie het hoofddoel moet zijn’. 

Horeca
‘Dat betekent kleinschalige horeca voor de gebruikers van het park, wandelaars, fietsers en golfers. Het park is onderdeel van de groene buffer tussen Utrecht en Hilversum. Het gebied maakt onderdeel uit van het Groene Hart en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het grootste rijksmonument van Nederland, dat genomineerd is om UNESCO werelderfgoed te worden. O.a. de gemeente De Bilt heeft de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan en de bescherming van de natuurwaarde van het gebied. Dit Chi-chi concept komt in de verste verte niet overeen met wat er in het bestemmingsplan staat. Het is ook niet in overeenstemming met het Toekomstperspectief Noorderpark Ruigenhoek, zoals dat in 2018 in opgesteld door de gebiedspartners en de buurtbewoners’.

Toekomstperspectief
Hier valt als visie te lezen: ‘Noorderpark-Ruigenhoek, dat is: ‘Op verhaal komen in Waterliniegebied. Samen sporten, spelen en ontspannen binnen handbereik. Behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is het uitgangspunt voor de vervolgstappen waarbij economisch en maatschappelijk rendement deel van de afweging vormen. Het is een inspiratiebron en een afwegingskader voor initiatieven die het gebied verder brengen. Bij de ontwikkeling van Noorderpark-Ruigenhoek moet rekening houden worden met een aantal voorwaarden: de impact op de leefomgeving, een balans tussen kosten en baten, een goede organisatie en wettelijke (planologische) kaders. Het is onmogelijk de gebiedsexploitatie voor Noorderpark-Ruigenhoek volledig sluitend te maken. Het hoort bij de maatschappelijke opgave van de overheid om kosten te maken voor het in stand houden van onze natuur, recreatie en cultuurhistorie. Ook in Noorderpark-Ruigenhoek is dat aan de orde. Hopelijk ontstaan er ook nieuwe ideeën, die door de gebiedspartners getoetst worden aan de ontwikkelrichting die in het toekomstperspectief staat. Gezamenlijk met alle betrokkenen maken we dit toekomstperspectief tot een succes’.

Niveau
De vergunningsaanvraag vermeldt: ‘Golf & business: altijd een prima combinatie en al helemaal met horeca van hoog niveau. Chi Chi biedt diverse B-to-B-faciliteiten voor vergaderingen, events, presentaties, klanten- en bedrijfsuitjes. Van kleine meetings en feestjes tot golftoernooien tot wel 500 personen en uitstekend bereikbaar. Chi Chi komt in het prachtige Park Ruigenhoek aan de Gageldijk in Utrecht. Dit recreatiegebied trekt mensen uit de wijde omgeving, zowel per auto als openbaar vervoer zeer goed bereikbaar’.

Bezwaar
Daarom hebben de bewoners zich verenigd in de Bewonersvereniging Ruigenhoek om bezwaar te maken tegen het verstrekken van een vergunning voor de bouw en exploitatie van zo’n partycentrum in het Noorderpark. Mieke Bakkum tenslotte: ‘De exploitant heeft zich te houden aan het bestemmingsplan, zoals dat is besproken met de gebiedspartners en bewoners, een oefengolfbaan met 9 holes, ondersteund door extensieve horeca. Horeca waar ook anderen in het park (wandelaars, fietsers en de golfers) gebruik van kunnen maken. En dus niet voor een centrum waar feesten en partijen kunnen plaatsvinden waar 500 personen bij aanwezig zijn’.

Meer berichten