Logo vierklank.nl
Uit de gemeenteraad van 22 april
Uit de gemeenteraad van 22 april (Foto: )

Uit de gemeenteraad van 22 april

Na drie stemmingen over ordevoorstellen besluit de raad het agendapunt ‘Vaststellen Ontwikkelingsperspectief Schapenweide’ op 6 mei te behandelen. Een motie van afkeuring ingediend door Forza De Bilt gericht tegen de handelwijze van de burgemeester wordt met 3 stemmen voor en 23 tegen verworpen. Johan Slootweg (SGP) noemt de motie ongepast en onfatsoenlijk. Slootweg heeft de voorzitter alleen handelend zien optreden over hetgeen de raad vraagt.

door Guus Geebel

Arjan Muijs werd beëdigd en geïnstalleerd als lid van de raad van de gemeente De Bilt voor de fractie van het CDA. Hij neemt tijdelijk de plaats in van Margriet van de Vooren wegens zwangerschap en bevalling. De raad stemde in met de benoeming van Connie Brouwer (Fractie Brouwer) en Ingrid Oude Lenferink (GroenLinks) tot raadsrapporteurs voor verbonden partij GGD regio Utrecht (GGDrU).

Zonder hoofdelijke stemming stelde de raad de volgende agendapunten vast: Verantwoording fractiebudgetten 2020, Bestemmingsplan ‘Tuinstraat 3 De Bilt’, Bekrachtigen geheimhouding grondexploitatie Groenekanseweg 32, Groenekan en Openen grondexploitatie Groenekanseweg 32, Groenekan. Gija Schoor (PvdA) geeft bij het agendapunt over de Groenekanseweg de volgende stemverklaring: ’Het spijt ons heel erg dat dit onderwerp niet is voorgelegd aan de Dorpsraad Groenekan en dat de mogelijkheid hier sociale woningbouw te plegen niet onder beschouwing is geweest.’

Meer berichten