Logo vierklank.nl
Foto: Nico van den Ham

Groene Kerk krijgt zonnestroom

De onlangs verbouwde Oosterlichtkerk in Bilthoven heeft sinds kort zonnestroom. Op het dak zijn in de week van 19 april 80 zonnepanelen geplaatst. De Oosterlichtkerk kreeg begin 2020 het predikaat ‘Groene Kerk’ en zet elk jaar stappen naar meer duurzaamheid.

‘Het opwekken van stroom uit zonne-energie om de CO2-uitstoot terug te dringen en de klimaatverandering te helpen remmen, past prima bij die ambitie’, zegt Cisco de Bruijn, voorzitter van de Duurzaamheidscommissie van de Protestantse Gemeente De Bilt. ‘Er liggen plannen om het gebouw nog verder te verduurzamen. We hopen dat andere kerken in De Bilt het voorbeeld zullen volgen. Voor de Dorpskerk incl. wijkgebouw De Voorhof is er al een soortgelijk plan’. 

Het plaatsen van de zonnepanelen is de afronding van de verbouwing die in mei 2020 begon. De Protestantse Gemeente De Bilt liet in 2016 onderzoek doen naar de mogelijkheden om de kerkgebouwen en bijbehorende zalencomplexen te verduurzamen. In het onderzoeksrapport werd het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de Oosterlichtkerk als goede mogelijkheid genoemd. De opbrengst van de panelen is volgens commissielid Henk Swijnenburg voldoende om in de eigen elektriciteitsbehoefte te voorzien. ‘Wat de kerk niet nodig heeft, leveren we terug aan het net. De vergoeding die we daarvoor krijgen, wordt verrekend met onze energierekening. Deels moeten we nog wel stroom afnemen uit het net, omdat we de opgewekte zonnestroom niet kunnen opslaan en er ook frequent avondactiviteiten in de kerk zijn, als de panelen geen stroom opwekken’. Een van de vervolgstappen is het vervangen van de elektrische kachels in de bijzalen. De duurzaamheidscommissie wil die kachels vervangen door nieuwe elektrische verwarmingspanelen, die een hoger rendement hebben en minder stroom verbruiken. (Rob Jastrzebski)

Meer berichten