Logo vierklank.nl
Foto:

Steun voor ondernemers

U10-gemeenten verlengen de samenwerking met Economic Board Utrecht (EBU) en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region. Ook in coronatijd blijkt deze samenwerking waardevol voor ondernemers in regio Utrecht.

U10 is een lichtvoetig netwerk. Hierin werken de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist samen, omdat ze zich voor een gezamenlijke koers en grote maatschappelijke opgaven gesteld zien. 

Allerlei maatschappelijke opgaven vragen om een aanpak die gemeentegrens-overstijgend is. Mensen zijn graag in de Utrechtse omgeving, waar de stad én het groen altijd makkelijk te bereiken zijn en waar een mooi aanbod van werk en een diversiteit in cultuur is. In het samenwerkingsverband U10 dragen twaalf Utrechtse gemeenten zorg voor het behoud en verdere versterking van de kwaliteiten van de regio.

Ondersteunen
Gemeenten zijn bereid ondernemers te ondersteunen. Vanuit die bereidheid zet U10 deze samenwerking met EBU/ROM voort tot en met 2024. EBU/ROM voert een aantal specialistische taken uit. Onderdeel EBU zorgt onder meer voor de lobby naar Den Haag en versterking van het netwerk tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. Ook helpt EBU ondernemers met business development en handelsbevordering met het buitenland. De ROM-organisatie biedt uitvoeringskracht en ondersteuning aan vooral innovatieve starters en scale-ups bij bedrijfseconomische vragen.

Betekenis
‘Samenwerken is meer dan ooit relevant; in de netwerksamenleving is iedere organisatie aangewezen op slimme partnerschappen. Om de potentie van de regio volledig te kunnen benutten is onderling vertrouwen, gelijkwaardigheid en commitment binnen het netwerk van overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten (triple helix) van essentieel belang. Uitgangspunten hierbij zijn dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden steeds meer plaatsmaken voor verkennen, ontdekken en co-creëren. De vraag is niet ‘Wie gaat waarover en wie doet mee?’ maar ‘Wat is de opgave en wie is van betekenis voor de oplossing?’, zeggen Madeleine Bakker-Smit en Maarten van Dijk, wethouders economie uit resp. De Bilt en Stichtse Vecht, vanuit de U10-samenwerking met EBU/ROM.

EBU/ROM
De EBU/ROM adviseert en helpt bedrijven met investeren en exporteren. Samen met bedrijven, kennisinstellingen, clusterorganisaties, incubators, financiers, provincie en gemeenten werkt de EBU/ROM aan een slimmere, gezondere en groenere regio.

HvdB

Meer berichten