Vragenhalfuur uit de gemeenteraad van 18 februari
Logo vierklank.nl
Martijn Koren vraagt aandacht voor participatie in het Tuinstraatkwartier.
Martijn Koren vraagt aandacht voor participatie in het Tuinstraatkwartier. (Foto: )

Vragenhalfuur uit de gemeenteraad van 18 februari

Op vragen van Peter Schlamilch (Forza De Bilt) over een stroef verlopend proces tussen de gemeente en Herenboeren Nieuw Bureveld antwoordt wethouder André Landwehr dat de Herenboeren hebben aangegeven de procedure te willen voortzetten. De aanvullende stukken zijn aangeleverd en de wethouder verwacht het traject op korte termijn te kunnen afronden. Op een aanvullende vraag van Schlamilch of het college in het vervolg de Herenboeren voortvarend wil ondersteunen, antwoordt de wethouder: ‘Voor iedere aanvraag en elk initiatief hebben we dezelfde aandacht.’

door Guus Geebel

Verkiezingen
Burgemeester Sjoerd Potters beantwoordt een aantal vragen van Donja Hoevers (D66) over de Tweede Kamerverkiezingen. ‘De stembureaus zijn inmiddels aangewezen en er is een mobiele stempost ingericht. Bij de verpleeghuizen worden stemmen opgehaald en voor mensen boven de 70 is poststemmen mogelijk.’ Over veiligheid zegt hij dat alle coronamaatregelen in acht zullen worden genomen. Er is een externe projectleider ingehuurd om die veiligheid te kunnen waarborgen. De voorbereidingen gaan voorspoedig zodat alle mogelijkheden die er zijn veilig kunnen verlopen. Via de lokale media wordt ook alle informatie gegeven. ‘Er volgt de komende weken nog een uitgebreide campagne. Het lukte logistiek niet voor nieuwe kiezers een extra brief toe te voegen. Er zijn 900 aanmeldingen binnengekomen van vrijwilligers die op korte termijn nader worden geïnformeerd en er zullen altijd voldoende stembureauleden en vrijwilligers zijn.’

Tuinstraatkwartier
Martijn Koren (CDA) stelt vragen over het Tuinstraatkwartier in De Bilt. ‘In de jaren 1948-1953 zijn hier 179 huurwoningen gebouwd. Na een renovatie van de woningen in 1985 lijkt de SSW nu in te zetten op nieuwbouw. Er is een participatietraject gestart om tot een door de wijk gedragen plan voor vernieuwing te komen. In dit participatietraject worden tot nu toe alleen de bewoners van de huurhuizen betrokken via de bewonerscommissie. Maar er zijn ook heel veel eigenaren van koopwoningen in de wijk die direct de gevolgen van nieuwbouw gaan ondervinden, maar niet worden betrokken bij de participatie.’ Wethouder Dolf Smolenaers zegt hiervan op de hoogte te zijn en dit in het bestuurlijk overleg met de SSW aangekaart te hebben. Er is aangedrongen om ook de aanwonenden bij de plannen te betrekken. De SSW was van plan dit afgelopen december te organiseren, maar dat is door de loc down uitgesteld. Er staat nu een bewonersavond in maart gepland. ’Wij organiseren de participatie niet, maar we hebben er stevig op aangedrongen en adviseren de SSW om het zo snel mogelijk te doen.’

Verkiezingsborden
Burgemeester Sjoerd Potters antwoordt op vragen van Beter De Bilt over het plaatsen van verkiezingsborden. ‘Die hadden geplaatst moeten worden toen er sneeuw en ijs was en het om technische redenen niet ging. De borden worden op 23 februari geplaatst.’

Meer berichten