Vier wijk-overstijgende speelplekken
Logo vierklank.nl
Deze speelplaats ligt tussen de Koperwieklaan en de Kruisbeklaan.
Deze speelplaats ligt tussen de Koperwieklaan en de Kruisbeklaan. (Foto: )

Vier wijk-overstijgende speelplekken

In het op 30 januari 2020 door de gemeenteraad vastgestelde Speelruimtebeleidsplan 2020-2030 is het voornemen opgenomen om vier formele speelplekken te transformeren naar wijk-overstijgende speelplekken op locaties, afhankelijk van een te doorlopen participatietraject.

door Henk van de Bunt

Op deze plekken zijn straks sport- en spelmogelijkheden, toestellen en natuurlijke materialen om te spelen en te bewegen. En er is ruimte voor ontspanning en ontmoeting, Je kunt bijvoorbeeld in je eentje of samen met anderen ergens op een rustig plekje gaan zitten. Op twee van deze vier locaties worden beweegroutes gerealiseerd: Lekker rekken, strekken, oefenen met armen en schouders, snel- wandelen en traplopen.

Peiling
Over de mogelijke locaties voor de wijk-overstijgende speelplekken heeft de gemeente in november 2020 een flitspeiling gehouden welke door ruim 500 personen werd ingevuld. In de peiling konden locaties worden beoordeeld aan de hand van stellingen en bestond ruimte voor het aandragen van nieuwe locaties.

De gekozen locaties zijn plekken die eerder door bewoners of andere belanghebbenden zijn genoemd en voldoen aan de voorwaarden voor een wijk-overstijgende speelplek. Dat betekent dat de locatie: a) een bestaande speelplek is; b) op de fiets en lopend veilig en goed bereikbaar is vanuit omliggende buurten, wijken en dorpen; en d) ruimte heeft voor speel-, sport- en beweegtoestellen voor iedereen.

Participatie
Het college heeft de speelplekken bij Het Lichtruim (Bilthoven), de Koperwieklaan (Bilthoven), omgeving scholencomplex Nachtegaallaan Maartensdijk en La Plata, bij IKC de Regenboogschool (De Bilt) aangewezen als wijk-overstijgende speelplekken. Wethouder Anne Brommersma: ‘Deze vier locaties voldoen aan de voorwaarden, zorgen voor een goede spreiding over de kernen en zijn financieel het meest aantrekkelijk voor transformatie omdat de basisspeelvoorzieningen op orde zijn. Per locatie starten wij een afzonderlijk participatietraject voor ontwerp, uitvoering en beheer van de speelplek. De verschillende trajecten hebben hun eigen kenmerken die onder meer betrekking hebben op de huidige motivatie bij omwonenden en overige belanghebbenden en de huidige inrichting van de locatie’.

Voor de locaties Koperwieklaan, omgeving scholencomplex Maartensdijk en La Plata bestaat voldoende animo voor het opknappen van de speelplekken of kan worden aangehaakt op een lopend herontwikkelingsproces. De vierde locatie (Het Lichtruim) wordt later opgepakt.

Meer berichten