Dagbesteding betekent veel voor cliënten
Logo vierklank.nl
Bas Henneveld, deelnemer aan de dagopvang van De Bilthuysen.
Bas Henneveld, deelnemer aan de dagopvang van De Bilthuysen. (Foto: )

Dagbesteding betekent veel voor cliënten

Gedurende de eerste golf van de Coronapandemie was de dagbesteding/dagbehandeling van ‘De Bilthuysen’ gesloten. Na die tijd is tot vreugde van de deelnemers en mantelzorgers sluiting niet meer aan de orde geweest. Dit kon door de activiteiten ‘coronaproof’ te maken.

door Rob Klaassen

De activiteiten vinden iedere werkdag plaats in het ontmoetingscentrum van het woon-zorg centrum ‘Rinnebeek’ op St. Laurensweg 11, De Bilt. Pia Werkman is activiteitenbegeleider bij de dagbesteding, die door De Bilthuysen wordt gegeven: ‘De dagactiviteiten zijn bedoeld voor mensen met een beginnende dementie of andere beperkingen, zoals een niet aangeboren hersenletsel of Parkinson. We ondernemen activiteiten, waar de deelnemers plezier aan beleven. Op die manier (her-)ontdekken zij hun mogelijkheden en talenten, dus de zaken waar ze goed in zijn of waar ze plezier aan beleven. Door dat te doen wordt er bij hen weer zelfvertrouwen ontwikkeld en daarmee ook een stuk extra weerbaarheid’. 

Dement-Talent
‘Dit zie je bijvoorbeeld ook terug in de projecten van de organisatie ‘Dement-Talent’. Deze projecten zijn vooral bedoeld voor mensen die de diagnose dementie al op jonge leeftijd te horen krijgen. Door hen als vrijwilliger in te zetten, voelen zij zich weer nuttig en een waardevol lid van de maatschappij. Het gebruik maken van hun talenten zorgt er tevens voor dat zij langer in staat zijn om zelfstandig in de maatschappij te blijven functioneren. Op deze manier krijgen zij een langer zelfstandiger en gelukkiger leven’ .

Corona
‘Na de sluiting in dit voorjaar zijn wij continu open geweest. We werken sedertdien Corona-proof. We kunnen dit realiseren doordat we met maximaal 8 deelnemers werken, die op ruime afstand van elkaar zitten. We hebben het met tafels en stoelen zo ingericht dat iedereen voldoende afstand kan houden. Het personeel draagt medische mondneusmaskers. Voor alle duidelijkheid, het is niet zo dat we onze deelnemers vorig jaar tijdens de sluiting zo maar in de steek hebben gelaten. We hebben hen meermalen thuis opgezocht om zowel hen, als hun mantelzorgers, daadwerkelijk te ondersteunen’ .

Activiteiten
‘Wat we zoal doen is het organiseren van bewegingsactiviteiten, creatieve- en muzikale activiteiten. Een belangrijk speerpunt van ons is beweging. We doen dit op allerlei verschillende manieren. Naast de wandelingen komt er wekelijks een Tai Chi leraar en een bewegingsagoog en doen we gezamenlijke fysio oefeningen. Kortom, er is een veelheid aan aanbod van diverse spelelementen. Ook organiseren we regelmatig uitstapjes. Door al die verschillende activiteiten met elkaar te doen, houden de deelnemers hun diverse vaardigheden langer op peil. Doordat de deelnemers minimaal twee dagen per week bij ons zijn, kunnen hun mantelzorgers veel langer hun taak volhouden omdat zij die dagen hun handen vrij hebben. Iedere mantelzorger en ook iedere deelnemer heeft een eigen contactpersoon. Wij zijn er dus niet alleen om ondersteuning aan de cliënt/deelnemer te geven, maar we zijn er ook voor de mantelzorger om die met raad en daad terzijde te staan’

Vervoer
Pia: ‘De cliënten/deelnemers die bij ons in de dagbehandeling komen, hebben doorgaans beginnende verschijnselen van dementie. Door het bieden van verschillende activiteiten ligt de nadruk op wat de deelnemers wél kunnen en weten, waardoor ze in hun kracht worden gezet. De deelnemers kunnen we doorgaans dan ook nog een heel gelukkige tijd bieden’. Mocht een deelnemer niet in staat zijn om zelfstandig naar het ontmoetingscentrum te komen dan zorgt De Bilthuysen voor vervoer. De gemeente vergoedt doorgaans de kosten van de dagbesteding. Hiervoor is een beschikking nodig van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook is financiering vanuit Wlz (Wet langdurige zorg), PGB (Persoon Gebonden Budget) of particuliere financiering mogelijk.

Ervaringen
We spraken met een deelnemer, namelijk de heer Bas Henneveld. De heer Henneveld is 83 jaar oud. Hij loopt vanaf vorig jaar oktober mee bij de dagbesteding van De Bilthuysen. Hij vertelt: ‘ Ik woon alleen in een aanleunwoning. Ik kan daar altijd een beroep doen op het huis waar ik bij woon. Ik kan er bijvoorbeeld kant en klare maaltijden van krijgen en ik kan daar eventueel ook terecht als ik ze plotseling nodig zou moeten hebben. Ik heb vroeger gewerkt in de bliksemafleiding. Ik ben daarvoor vaak in het buitenland geweest. Ik heb dan ook heel wat kerktorens in binnen- en buitenland van bovenaf gezien. Het was een erg interessant en afwisselend beroep. Ik heb het altijd met heel erg veel plezier gedaan. Maar nu zit ik nog maar alleen thuis. Voor mij is deze dagopvang daarom fantastisch. Ik kijk elke week uit naar de dinsdag en de donderdag. Ik vind het altijd heel leuke dagen. Je begint al goed met een gezellig kopje koffie en een praatje. Daarna gaan we met z’n allen fysio doen. In beweging komen is heel belangrijk. Je wordt daar dan samen toe gedwongen, zodat je wat lenig blijft. Ze doen dat hier op een leuke manier. We eten tussen de middag samen en ’s middags doen we altijd leuke spelletjes. Vraag- en antwoordspelletjes, sjoelen en dergelijke. Ik word altijd erg blij van die dagen hier. Het breekt m’n week en het is leuk om ook de andere mensen weer te zien’ .

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Pia Werkman, Hannie Tornij, Ellen van der Padt of André Schreiber, tel. 06 83807459, of email: ocrinnebeek@debilthuysen.nl

Meer berichten