Aangepast Openbaar Vervoer in 2021
Logo vierklank.nl
Een bus van lijn 58 komt aan bij de halte op de hoek van de Maartensdijkse Julianalaan
Een bus van lijn 58 komt aan bij de halte op de hoek van de Maartensdijkse Julianalaan (Foto: )

Aangepast Openbaar Vervoer in 2021

door Henk van de Bunt
Op 3 januari wijzigde menig dienstregeling en busmaatschappijen namen lijnen van elkaar over. Syntus nam een aantal lijnen van U-OV over en andersom. In sommige gevallen veranderden de vertrektijden, de frequenties en de routes en een enkele lijn is komen te vervallen. I.v.m. de nieuwe coronamaatregelen wordt veelal een aangepaste dienstregeling gereden.

De afname van het aantal reizigers in het Utrechts openbaar vervoer sinds de uitbraak van het coronavirus betekent dat de exploitatie onder druk staat. Dit levert een forse terugval aan inkomsten op en dat maakt deze tijdelijke maatregelen noodzakelijk. Vanaf 3 januari 2021 is de dienstregeling voor het openbaar vervoer in de provincie Utrecht gewijzigd. 

Grillig
Dit blijkt uit de plannen voor de inmiddels ingevoerde dienstregeling 2021 van U-OV en Syntus Utrecht, die door het dagelijks bestuur van de Provincie Utrecht is vastgesteld. Het gebruik van het openbaar vervoer is sinds voorjaar 2020 met meer dan de helft teruggelopen en daarmee ook de inkomsten. Door de fors teruggelopen vraag was het niet mogelijk om het huidige OV-aanbod in stand te houden. Bovendien ontwikkelde de reizigersvraag zich tot nu toe grillig. De verwachting is dat de inkomsten de komende jaren lager zullen blijven dan voor de coronacrisis. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de provincie Utrecht als opdrachtgever van het regionaal OV en de positie van de vervoerders. Zonder bezuinigingen kon de continuïteit van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht niet worden gegarandeerd. Zoals afgesproken met het rijk ging het aanbod daarom dit jaar tijdelijk terug met ongeveer 8 procent. Medio 2021 wordt gekeken of bijstellingen nodig zijn. Hopelijk in positieve zin, wanneer het verloop van de coronacrisis opschaling van het OV weer toelaat.

Wijzigingen dienstregeling
Evert Bouws van Reizigersvereniging Rover vertelt: ‘De grootste wijziging dit jaar heeft te maken met een lijnenruil tussen U-OV (Qbuzz) en Syntus Utrecht zodat diensten van chauffeurs beter op elkaar afgestemd of gecombineerd kunnen worden en er minder bussen stil staan. Binnen de gemeente De Bilt en directe omgeving is de meest opvallende verandering een lijnenruil tussen U-OV (Qbuzz) en Syntus Utrecht. Lijn 58 Hilversum - Maartensdijk - Zeist wordt vanaf 4 januari 2021 door Syntus Utrecht gereden. Hetzelfde geldt ook voor lijn 59 Hilversum - Lage Vuursche - Den Dolder - Zeist. Bovendien rijdt lijn 58 vanaf het busstation in Zeist door naar station Driebergen-Zeist via het Diakonessenziekenhuis Zeist. De kleur van de bussen is veranderd van het geel van U-OV naar rood-wit van Syntus-Utrecht.

De ruil blijkt een besparing op te leveren zonder dat de dienstregeling van deze lijnen verslechtert. Sommige U-OV abonnementen zijn vanaf 3 januari ook geldig bij Syntus Utrecht op de uitgewisselde lijnen 58, 59’.

Omleiding
Bouws gaf ook nog het volgende aan: ‘Midden vorige week kregen de inwoners van Bilthoven, die in de buurt van de Melkweg in Bilthoven wonen het bericht van de gemeente, dat de Melkweg pas medio april klaar zal zijn behoudens vertraging door weersomstandigheden mogelijk dus nog later. Dat betekent, dat lijnen 58 en 77 zo lang via de 1e Brandenburgerweg rijden in plaats van de Planetenbaan’.

Meer berichten