Corona en het basisonderwijs
Logo vierklank.nl
Het draaiboek van de strak georganiseerde entree voor het halen en brengen van (t)huiswerk kon zo weer uit de kast worden gehaald.
Het draaiboek van de strak georganiseerde entree voor het halen en brengen van (t)huiswerk kon zo weer uit de kast worden gehaald. (Foto: )

Corona en het basisonderwijs

Scholen zijn fysiek gesloten van 16 december 2020 tot en met tenminste 17 januari 2021. Sommige leerlingen kunnen wel naar school. In dat geval gelden speciale regels voor scholen en leerlingen. Wij vroegen zes basisscholen in vier (van de zes) kernen naar hun bevindingen; o.a. School met de Bijbel in Maartensdijk: 

door Henk van de Bunt

Het is maandagmorgen 14 december. Ik vervang een zieke collega (corona!) in groep 8. Om 12 uur komt een andere collega haar zoon ophalen en ze zegt tegen me: ‘Heb je het al gehoord? De scholen gaan weer dicht!’ Ik kijk haar ongelovig aan. ‘Je bedoelt misschien de scholen voor voorgezet onderwijs enz. We hebben toch een routekaart en bij alle risiconiveaus staat geschreven dat zeker de basisscholen open blijven? Maar nee, mijn collega heeft gelijk. Op woensdag 16 december moeten we de deuren opnieuw sluiten.

We hebben dit schooljaar al zoveel keer ‘nee’ moeten verkopen: een oudermorgen waarbij de ouders een uurtje meekijken en meedoen in de groepen van hun kinderen? Nee! Rapportbesprekingen op school? Nee! Het moet telefonisch. Kerstfeestviering van onze kleuters met hun (groot-)ouders? Nee! Enz. Op dinsdag 15 december nemen we nog wel ‘snel’ (juist ook voor ouders en verdere familie) kerstverzen op die we online zetten.

Overigens kregen we op school al veel meer met corona te maken dan tijdens de eerste golf. Het bleef toen meer op afstand. Bij verkoudheid of bij hoest gaan de collega’s nu voor een test. Maar soms moet je meer dan 48 uur wachten op een uitslag. Op school moeten we dan vervanging regelen. Gelukkig zijn de eerste uitslagen negatief. En dan (wat een schrik) blijk ik zelf als eerste corona te hebben. De GGD belt op dinsdag 6 okt. (zo’n datum vergeet je niet snel) om dit door te geven. 

In die eerste oktoberweek zijn er nog meer collega’s die zich moeten laten testen. Even is er zelfs een beetje paniek bij sommige ouders. Moet de school niet dicht? Gelukkig komen de uitslagen binnen: bij de geteste collega’s is er geen corona vastgesteld. Alleen de directeur had het toen! Nee, ik praat niet luchtigjes over dat coronavirus. Ik ben hard ziek geweest, maar (laat ik Gods goedheid daarin mogen noemen en roemen…) ik genees en ondervind geen gevolgen van moeheid enz.

Ook onze gezinnen krijgen te maken met het virus. De week na de herfstvakantie hebben we veel lege plekken, bijna 10% van de kinderen ‘zit thuis’ in quarantaine. We proberen ze wel zoveel mogelijk mee te nemen in het onderwijs, maar het blijft natuurlijk een noodoplossing. En ja het blijft niet bij quarantaine, want van onze leerlingen zijn er inmiddels verschillenden besmet geweest met het virus…. En een opa van 60 jaar sterft eraan enz. Ja we horen heel wat coronaverhalen op school! Ik heb veel bewondering voor die quarantainegezinnen! Dat thuis zitten (soms meer dan 10 dagen) valt echt niet mee… Hoe houden ze het vol?!

De school gaat dicht, behalve voor de noodopvang. Dus we moeten weer aan het werk. Als collega’s kiezen we voor een stevig huiswerkpakket, waarin we per dag duidelijk aangeven wat de kinderen aan leerstof hebben te doen. Het digitale gebeuren is hooguit ondersteunend. De vorige periode heeft deze aanpak ons geen windeieren gelegd! Dus van zo’n beproefde aanpak moet je geen afscheid nemen….

Hoe halen de ouders dat huiswerkpakket op? Ze moeten daarvoor wel de school binnenkomen en via eenrichtingsverkeer een route lopen en via een andere uitgang de school verlaten. Moet je daarvoor een mondkapje op? Volgens mij is een school geen publieke binnenruimte…. En als ik zelf met bril en mondkapje op probeer om het huiswerk te vinden van een leerling lukt me dat slecht. Nee, we gaan ouders niet verplichten om met mondkapje op binnen te komen, maar we drukken ze wel op het hart (via de mail) om de onderlinge afstand heel goed in acht te nemen! 

Hoelang het gaat duren? We weten het nog niet. Ik loop nog even naar buiten. Ik kijk naar de naam van onze school: School met de Bijbel. Ja, dat geeft ons houvast in deze onzekere tijden. Het loopt de God van de Bijbel niet uit de hand. En wat dat inhoudt en hoe dat gaat? Dat zingen we: ‘God de HEER’ regeert! Psalm 99 vers 1… Ja zing ook maar vers 2: ‘God, Die helpt in nood!’         (Gert Meerkerk)

Meer berichten