Logo vierklank.nl
De aanbieding in het Provinciehuis vond plaats in een beperkt gezelschap waaronder de auteurs Dick Berents en Anne Doedens.
De aanbieding in het Provinciehuis vond plaats in een beperkt gezelschap waaronder de auteurs Dick Berents en Anne Doedens. (Foto: Picasa)

Online Museum De Bilt presenteert E-book

Maandag 2 november bood een vertegenwoordiging van het Online Museum De Bilt het E-book ‘Spionnen in het veen’, aan de Utrechtse Commissaris van de Koning Hans Oosters aan. 

‘Spionnen in het veen: over de grenzen van Gooi en Sticht’, behandelt het verhaal van Peter Aelmanszoon, een 16e eeuwse secretaris van de stad Naarden. Samen met stadsbode Meyns Keeck zamelde hij informatie in over de dorpen in de grensstreek tussen Holland en Utrecht en over de eigendomsverhoudingen ter plaatse. Aelmanszoon en zijn collega werkten in opdracht van Karel V, want het gewest Holland werd in die jaren door deze Habsburgse Keizer bestuurd. Het verhaal biedt een boeiende inkijk in het regionale bestaan van die jaren. Het E-book bevat een hertaling van het originele spionageverslag uit de 16e eeuw en een hedendaagse toelichting op de inhoud. 

Turf
Hoewel het verslag schrijft over de vaststelling van de grenzen tussen Holland en Utrecht, ging het de beide spionnen veeleer om het eigendom van de rijke veengronden aan de Utrechtse kant. Veen is de grondstof van turf, in die dagen een belangrijke brandstof. Toen de heren het dorp Maartensdijk aandeden op zoek naar een grenssteen in de rivier, zetten ze de sluis open. Daarbij liepen ze bijna tegen de lamp. In hun verslag aan hun Hollandse bestuurders voerden de spionnen argumenten aan dat de grens met Holland zelfs bij de tegenwoordige Utrechtseweg zou moeten liggen.

Dit E-book is het vierde exemplaar in de serie digitale boeken, die het Online Museum De Bilt gratis via zijn website publiceert.        (Veroniek Clerx)


Meer berichten