Logo vierklank.nl
Alle leerlingen van groep 8 zijn geslaagd voor hun opleiding tot mediator.
Alle leerlingen van groep 8 zijn geslaagd voor hun opleiding tot mediator. (Foto: )

Nieuwe lichting mediatoren op De Regenboog

Basisschool De Regenboog in De Bilt werkt met het programma ‘De Vreedzame School’; een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Binnen de aanpak van De Vreedzame School leren kinderen hoe zij op een goede manier samen kunnen leven en werken en eventuele conflicten kunnen oplossen. 

Leerlingen krijgen daarnaast taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school en ook in de omgeving van de school. Zo worden leerling-mediatoren opgeleid, die helpen bij het oplossen van conflicten. De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken een opleiding tot mediator gevolgd en zijn hier allemaal voor geslaagd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst met iets lekkers, kinderchampagne, bloemen en speeches, kregen zij een officieel diploma uitgereikt. Ze zijn er helemaal klaar voor om aan hun belangrijke taak binnen De Regenboog te beginnen!

Meer berichten