Logo vierklank.nl
Nieuwsgierig kijken de kinderen rond in het nieuwe lokaal.
Nieuwsgierig kijken de kinderen rond in het nieuwe lokaal. (Foto: Kees Diepeveen)

Bosbergschool opent WOOW space

Op de Bosbergschool in Hollandsche Rading is door een afvaardiging van de leerlingen de opening verricht van het Wetenschap en Technieklokaal. Een bijzonder lokaal met een bijzondere naam, namelijk WOOW space. WOOW staat voor wetenschap, ontdekken, onderzoeken en wereld. In deze ruimte gaan kinderen aan de slag met allerlei elementen vanuit wetenschap, techniek en natuur.

Omdat de ouders niet aanwezig konden zijn vanwege de coronamaatregelen was de opening via een livestreamverbinding ook thuis te volgen. Op de digiborden in de andere klaslokalen konden de kinderen meekijken. Per klas waren 3 leerlingen uitgenodigd, die gezamenlijk de opening mochten verrichten door het wegtrekken van een doek van het naambord van het lokaal.

Verwondering
Directeur Edwin Nelemans vertelt enthousiast over dit nieuwe lokaal. ‘We bieden de leerlingen een unieke nieuwe uitdaging door wetenschap- en techniekonderwijs aan te bieden. De kinderen krijgen de mogelijkheid om de wereld te ontdekken en onderzoeken. Het lokaal zorgt voor verwondering en nieuwsgierigheid, dit maakt kinderen betrokken en zorgt ervoor dat kinderen willen onderzoeken en ontdekken. Leerkrachten gaan met hun groep gebruik maken van het wetenschap- en technieklokaal. De school is bezig met het ontwikkelen van een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek. Daarnaast is er op vrijdag een onderwijsassistent beschikbaar om met kleinere groepjes leerlingen aan de slag te gaan. Zo gaan we in het lokaal aan de slag aan de hand van challenges die kinderen uitdagen om oplossingen te bedenken op alledaagse problemen. Kinderen worden uitgedaagd om vanuit verschillende perspectieven te denken’.

Projectmatig
De ingebruikname van het lokaal past in de filosofie van de school om door te blijven ontwikkelen naar de toekomst. Edwin Nelemans:’ Ons onderwijs is een mix, enerzijds werken we projectmatig, waar de ingebruikname van het lokaal een voorbeeld van is en anderzijds bieden we heel gedegen onderwijs in de basisvakken, hierbij maken we ook gebruik van laptops om meer af te stemmen op het niveau van leerlingen. Zo krijgt ieder kind zijn uitdaging.

Impuls
De inrichting van het lokaal is gesponsord door de Stichting Vrienden van de Bosbergschool. Voorzitter Penningmeester Mark Dijk van de stichting: ’Onze stichting die voornamelijk bestaat uit enthousiaste ouders, stelt deskundigheid, diensten en middelen ter beschikking om de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de aantrekkelijkheid van de school te verbeteren. Daarmee willen we voorwaarden bieden om de school in stand te houden. Voor het dorp is het cruciaal dat de school blijft bestaan. Geen school betekent snelle vergrijzing. Daarom doen we graag deze investering en nieuwe impuls om het basisonderwijs om de Bosbergschool aantrekkelijk te houden. Om inzicht te krijgen over wat daarvoor nodig is wordt regelmatig overleg gevoerd met de school. Tot nu toe zijn veel middelen van de. stichting ingezet voor ICT projecten. ICT is een essentieel middel om kwalitatief onderwijs te verzorgen’.

Direct na de opening mocht groep 7/8 een kijkje in het nieuwe lokaal nemen en daarna een techniekles volgen. De leerlingen voerden met grote belangstelling en interesse hun eerste proef uit. Gedurende de dag kwamen ook alle andere groepen aan de beurt. Het WOOW lokaal is een verrijking voor de school.

door Kees Diepeveen

Meer berichten