Logo vierklank.nl
Met een gedicht boven de hoofdingang wordt iedereen warm welkom geheten.
Met een gedicht boven de hoofdingang wordt iedereen warm welkom geheten. (Foto: Guus Geebel)

De scholen zijn weer begonnen

Als koeien na de winter voor het eerst weer in de wei mogen voeren ze de koeiendans uit. Blij, springend en dansend genieten ze van het echte gras. Je zou zoiets misschien ook verwachten bij scholieren die op 11 mei na lange tijd thuis weer naar school mochten, maar bij de Julianaschool gebeurde het heel rustig en gedisciplineerd. De school was helemaal klaar om de eerste 250 leerlingen te ontvangen. De overige 250 begonnen een dag later.

In een YouTube filmpje hadden juf Ella, juf Linda en juf Nadine de kinderen en hun ouders uitvoerig geïnformeerd over de maatregelen die genomen zijn om de nieuwe situatie vorm te geven. De Julianaschool heeft nu drie ingangen in gebruik, de hoofdingang aan de Koperwieklaan, een ingang aan de Julianalaan en een aan de Spreeuwlaan. Bij aankomst is een leerkracht in een oranje hesje aanwezig om alles in goede banen te leiden. Over het plaatsen van fietsen zijn duidelijke afspraken gemaakt. Binnen ziet de school er ook anders uit. Er is meer ruimte in de klassen en de hallen. De computers en de tafels waarop die stonden zijn niet meer nodig en weggehaald omdat de kinderen zelf een laptop of Chromebook hebben. 

Handen wassen
Kinderen die onlangs vier geworden zijn en voor het eerst naar school gingen mochten door ouders in hun klas gebracht worden. Overige kinderen die weggebracht waren namen bij het hek veelal met een knuffel afscheid. Het verliep allemaal heel kalm en de meeste kinderen waren blij weer naar school te kunnen. De leerlingen kwamen allemaal een grote tas naar school. Daarin bergen ze hun jas en spullen op. Laatjes worden op school niet meer gebruikt. Ze hebben ook allemaal handgel of desinfecteer bij zich, want handenwassen is heel belangrijk en dat is het eerste wat ze doen. Mina zorgt ervoor dat de deuren en kranen regelmatig schoongemaakt worden.

Bewegen
Kinderburgemeester Carmen Braak zit ook op de Julianaschool. Ze vertelt dat ze in de thuissituatie geen activiteiten die bij haar functie passen heeft kunnen uitoefenen. Ze hoopt er nu snel weer mee aan de gang te kunnen. Ze is deze eerste dag met haar ambtsketen aanwezig om kinderen te ontvangen. Op de trap houdt iedereen rechts en lopen kinderen allemaal achter elkaar aan en houden afstand. De gymzaal mag niet worden gebruikt, maar meester Eric heeft daar een oplossing voor bedacht. Hij zorgt dat de kinderen op het schoolplein of daarbuiten in beweging blijven.

door Guus Geebel

Meer berichten