Logo vierklank.nl

Muziek-, dans-, theater- of schilderlessen gaan online door

KunstenHuis wordt Kunst in Huis

Sinds vorige week kunnen de cursisten van het KunstenHuis en van Muziekschool Backstage hun lessen online volgen. Nu de lessen en cursussen niet meer op locatie kunnen plaatsvinden is er de afgelopen dagen uitvoerig overleg geweest om op een andere manier de lessen te kunnen blijven aanbieden. Zo’n 80% van alle lessen en cursussen gaan thans online of worden via YouTube video’s gegeven.

De individuele muzieklessen gaan al bijna geheel online via webstreaming-diensten zoals Skype en Zoom. De muziekschool werkt samen om ook de poptalentopleiding zoveel mogelijk extra aandacht te geven. De meeste beeldende kunstlessen verlopen inmiddels via online lessen of via thuisopdrachten en instructievideo’s. Dansleerlingen hoeven thuis niet stil te zitten: via video’s kunnen zij dansoefeningen doen en choreografieën instuderen. Bij de theaterlessen worden voor de leerlingen leuke speloefeningen en theaterstukjes op video uitgebracht waar het hele gezin aan mee kan doen. Alle video’s zijn voor de cursisten te zien via een gecodeerde plek op de het YouTube kanaal.

De muziekschool sluit niet uit dat deze vorm van lesgeven tot het structurele aanbod van digitale creatieve lessen in de toekomst gaan behoren. Zo ‘maakt men van de noot een deugd’, aldus Ruut te Veldhuis, hoofd van de KunstenHuis Muziekschool.

Meer info over de online lessen en activiteiten van het KunstenHuis of Muziekschool Backstage op de website en de social media. 

(Jessica Holtzer)

Meer berichten