Logo vierklank.nl
Eén van de dozen staat bij Slagerij van Loo aan de Biltse Hessenweg [foto Henk van de Bunt]
Eén van de dozen staat bij Slagerij van Loo aan de Biltse Hessenweg [foto Henk van de Bunt]

Lions verzamelen DE punten voor de Voedselbank

In de maand december zamelt Lionsclub Bilthoven 2000 Douwe Egberts waardepunten in voor de Voedselbank De Bilt. De punten worden door Douwe Egberts verzilverd in pakken koffie, die worden gedoneerd aan de Voedselbank. Vorig jaar leverde deze actie landelijk zo'n 130.000 pakken koffie op.

Voedselbank De Bilt is onlangs overgestapt van een traditionele Voedselbank naar een winkelformule. De afnemers krijgen geen voedselpakket meer uitgereikt, maar hebben meer keuzevrijheid omdat ze een aantal artikelen zelf uit de schappen mogen halen. Er kan echter maar heel af en toe een pak koffie worden gekozen. Koffie bederft niet en komt daardoor maar zelden bij de Voedselbank terecht. Lionsclubs nemen de praktische kant van de inzameling voor hun rekening.

Geld
Naast de inzameling van DE waardepunten wordt er ook oud en vreemd geld ten behoeve van oogoperaties in derdewereld landen ingezameld. Elke Nederlander heeft wel vreemd en oud geld in de keukenla liggen en weet niet goed wat er mee te doen. De Lions zorgen er via hun netwerk voor dat met de opbrengst onnodige blindheid kan worden bestreden. Elke 10 euro wordt door Wilde Ganzen met 50% verhoogd tot 15 euro, de gemiddelde prijs van een staaroperatie in derdewereld landen. Er wordt gewerkt volgens het Robin Hood principe, waarbij de rijkere mensen meer betalen en met dat surplus wordt de operatie van de arme mensen ondersteund.

Boxen
Tot eind december kunnen DE punten (liefst gebundeld en geteld) en ook vreemd en oud geld kwijt in de verzamelboxen die o.a. te vinden zijn bij Slagerij van Loo aan de Hessenweg in De Bilt en bij Jumbo Jelle Farenhorst aan het Maertensplein in Maartensdijk, Plus, Albert Heijn en Spar.

Meer berichten