Logo vierklank.nl
Leerlingen van de Patioschool zijn druk in de tuin. Er ging ook een fors aantal bloembollen de grond in waar de bijen in het voorjaar goed van kunnen profiteren.
Leerlingen van de Patioschool zijn druk in de tuin. Er ging ook een fors aantal bloembollen de grond in waar de bijen in het voorjaar goed van kunnen profiteren.

Bijenoase bij Patioschool

door Henk van de Bunt

Begin dit jaar heeft de Patioschool in De Bilt met een actie geld ingezameld voor Stichting Bee Foundation om een eigen bijenoase aan te leggen. Want het gaat niet goed met de bijen. En zo was de werktitel van de actie al snel geboren: 'Een bloemetje voor mij, een bloemetje voor de bij'.

De kinderen kregen bij-les van een imker en zamelden toen geld in door viooltjes te verkopen aan ouders, grootouders, ooms, tantes en buren. Met de opbrengst van de inzameling werd op vrijdag 18 oktober - samen met de Stichting Bee Foundation - op een deel van het terrein rond de school meerjarige, inheemse bijenplanten aangeplant en ingezaaid en plantten de basisschoolleerlingen zelf hun eigen bijenoase naast de school.

Bijenoase
Bee Foundation werkt aan de versterking van het leefmilieu van bijen, hommels en vlinders in Nederland en doet dit o.a. door bijenoases aan te leggen en gebruikt daarvoor bloemen, struiken en bomen, die bijen lekker vinden. Er wordt samengewerkt met diverse grondeigenaren en met hen wordt aandacht besteed aan hoe tuinen en openbaar groen insectenvriendelijk beheerd kunnen worden.

De bijenoase bij de Patioschool is een onderdeel van het schoolplein en de moestuin die achter de school ligt; planten die voedsel bieden aan bijen en anders bestuivers werden aangeplant. Er is een selectie gemaakt van planten, die tevens eetbare vruchten vormen voor de kinderen zelf. Zo is er gekozen voor bijvoorbeeld de aalbes, de appelbes, frambozen en de bosaardbei.

Meer berichten