Logo vierklank.nl
Johan Slootweg een alom gewaardeerd gemeenteraadslid.
Johan Slootweg een alom gewaardeerd gemeenteraadslid.

Nestor Biltse gemeenteraad viert zilveren jubileum

door Guus Geebel

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 werd Johan Slootweg als tweede op de lijst van de SGP gekozen in de raad van Maartensdijk. Op 20 september organiseert zijn partij een jubileumavond voor het langstzittende gemeenteraadslid. Slootweg is ook vicevoorzitter van de Biltse raad.

Johan Slootweg werd in 1956 geboren in Kamerik en groeide op in een boerengezin. Na zijn huwelijk woonde hij nog enkele jaren in Kamerik maar in 1986 verhuisde het gezin naar Maartensdijk. Daar woonde een tante die dat zeer op prijs stelde. Het was aanmerkelijk dichter bij Versshop 't Kaasvat in winkelcentrum De Klop in Overvecht waar Johan Slootweg in 1980 mee was begonnen. In Kamerik was Slootweg bestuurslid van de SGP-kiesvereniging. Na de verhuizing naar Maartensdijk werd hij dat enkele jaren later ook daar.

Identiteit
De samenvoeging van Maartensdijk en De Bilt zorgde vooral in Maartensdijk voor veel onrust. 'Het was een van boven opgelegde samenvoeging van twee gemeenten die niet zoveel met elkaar hadden en voor die tijd niet veel samen deden', vertelt Johan Slootweg. 'Maartensdijk was een landelijke gemeente met een andere cultuur en identiteit. De Bilt was heel anders en dat heeft enige tijd frictie gegeven'. Johan Slootweg werd het enige raadslid voor de SGP in de nieuwe gemeenteraad. Vergeleken met de voormalige gemeente Maartensdijk kwam er veel meer op hem af. 'In Maartensdijk waren de lijnen korter en ging het meer over details. In De Bilt gaat het over het algemeen meer over hoofdlijnen'. Slootweg wordt bij het raadswerk gesteund door een steunfractie die zich buitengewoon inzet en midden in de samenleving staat. Hij ervaart de sfeer onder raadsleden als goed.

Dualisme
Twaalf fracties in de raad vindt Slootweg wel veel want dat maakt het niet altijd gemakkelijk. 'Maar dat is nu eenmaal zo in een democratie'. Hij maakte vijf burgemeesters mee: Diepenhorst, Tchernoff, Gerritsen, Verkerk en Potters. Hij heeft aan allemaal goede herinneringen. Bij de laatste was hij voorzitter van de vertrouwenscommissie. 'Er is veel veranderd. De digitalisering heeft er voor gezorgd dat de informatie niet meer op papier wordt aangeleverd'. In maart 2002 werd het dualisme ingevoerd. 'Dat was best een verandering ten goede. De raad werd meer een eigen orgaan. Ik zou nog wel wat meer willen zien dat de coalitie het college niet in alles volgt'. Hij ziet de laatste tijd wat meer dat er wisselende meerderheden zijn.

Verkeer
In 2012 haalde Johan Slootweg de landelijke pers met een motie om een opruimingsplicht van paardenvijgen in de APV op te nemen. Die motie kreeg geen steun van de raad maar werd een jaar later wel in de APV opgenomen. De aanleg van een westelijke randweg, of iets anders wat een oplossing biedt, bracht hij ook regelmatig in de raad omdat het duidelijk is dat de verkeersafwikkeling vast gaat lopen. 'Daar hebben we ons met een aangenomen amendement bij het raadsvoorstel over de ontwikkeling van de Schapenweide ook sterk voor gemaakt. Er moet, gelet op andere ontwikkelingen, gewerkt worden aan een structurele oplossing om de bereikbaarheid te verbeteren'. Slootweg zet zich nog steeds volop in voor de kleine kernen. Hij vindt dat daar veel te weinig gebouwd wordt.

Invoelingsvermogen
Middenstand, parkeren en zondagopenstelling zijn onderwerpen waar Slootweg flink van zich heeft laten horen. Hij vindt dat er meer invoelingsvermogen vanuit de gemeentelijke overheid zou moeten zijn van wat ondernemers beweegt. 'Die willen niet alleen een goede boterham verdienen maar ook bijdragen aan een florerend centrum. Ze zouden veel meer samen moeten doen'. Hij ziet dat ook bij het parkeerbeleid. 'Er zou een bredere parkeervisie voor het centrum ontwikkeld moeten worden en tot op heden ontbreekt het daaraan. Daar vragen ondernemers en mensen uit de buurt om. Er zijn natuurlijk ook resultaten geboekt, een van de meest opvallende is de realisering van de spoortunnels'.

Realiteit
De slogan van de SGP in 2014 was: principieel, daadkrachtig, realistisch en weloverwogen. 'Die slogan gold voor mij voor de hele periode'. Johan Slootweg noemt het bijzonder dat hij voor zover hij zich kan herinneren in die 25 jaar geen enkele raadsvergadering heeft hoeven verzuimen. 'Ik ben dankbaar dat ik de kracht heb gekregen om dit te kunnen doen'. Onderhoud van het openbaar groen is ook een punt waar de SGP zich sterk voor maakt. 'Door de bezuinigingen daarop zien we dat de kwaliteit slechter geworden is. We hebben regelmatig moties ingediend voor meer geld en een ander onderhoudsplan. Dat moet wat ons betreft beter'. Hij benadrukt aan het eind van het gesprek dat de SGP zich vooral realistisch en weloverwogen opstelt. 'Vooral in de discussie over het klimaat is realisme heel hard nodig'. Slootweg denkt, dat zoals men dat nu wil het een beetje uit de hand gaat lopen en de realiteit uit het oog wordt verloren. Hij vindt het daarom belangrijk dat er zo nu en dan op bepaalde punten aan de bel getrokken wordt en een pas op de plaats gemaakt wordt.

Meer berichten