Logo vierklank.nl

Dat wil ik 'effe' kwijt…

In het Mededelingenblad van het College van B&W van 9 september lees ik als antwoord op een vraag van projectontwikkelaar IX Sun uit Leiden aan de gemeente of hij een 10 hectare zonnepanelenpark zou kunnen gaan ontwikkelen op twee percelen tussen de A27 en Koningin Wilheminaweg het volgende:

'Op 1 februari 2019 hebben wij uw verzoek om een principe-uitspraak ontvangen. Het verzoek heeft betrekking op het ontwikkelen van een zonnepark van circa 10 hectare op een perceel tussen de A27 en de Koningin Wilhelminaweg (N417) te Maartensdijk. In onze vergadering van 3 september 2019 hebben wij besloten een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van uw verzoek onder het stellen van nadere randvoorwaarden'.

Voor de verduidelijking:
Het betreft de kadastrale percelen N1021 en N1025. Dit zijn de percelen vanaf 'de bult' tot ver voorbij de rotonde bij restaurant 'Helden'. Om exact te zijn:

Het beoogd vermogen bedraagt 8MWp waarmee 2200 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Uitstoot van ca. 3250 ton CO2 wordt hiermee jaarlijks vermeden.

Lees verder alle details op https://debilt.raadsinformatie.nl/document/7932385/1

Het is nog een 'voornemen', maar ik wil dit alvast wel heel vroeg in het proces algemeen bekend maken. Dit ook omdat het een heel groot gebied in het Noorderpark is en er meer belangen spelen dan alleen het belang van de projectontwikkelaar. Zo kunnen we met elkaar nog voordat er onomkeerbare stappen gezet worden hierover het gesprek aan gaan en de denkwijzen hierover uitwisselen.

Edwin Plug - Maartensdijk

Meer berichten