Logo vierklank.nl

Opstand in de bijenkast

Een bijenvolk staat bekend om de goed geoliede samenleving. Het merendeel bestaat uit werksters, waarvan ieder z'n specifieke taak heeft, zoals het verzamelen van nectar. Er is plaats voor één koningin, de moer, de enige die eitjes legt en daarmee het voortbestaan van de kolonie verzekert. Zij wordt, vlak na haar geboorte tijdens de bruidsvlucht bevrucht door een aantal darren, mannetjes.

Dit jaar is alles anders, onze bijen zijn in de war. Er worden steeds nieuwe moeren gemaakt en veel te veel darren. Eén koningin is voldoende voor een volk, dus als er meer komen gaat ze er vandoor met een deel van de werksters; zwermen. Dit jaar veel zwermen en weinig honing. Beschadiging van het DNA? Ik snap er geen moer van.

(Karien Scholten)

In haiku:

Zwermen in de boom

Opstand in de bijenkast

Geen honing dit jaar

Meer berichten