Ter verhoging van de veiligheid rond de Theresiaschool in Bilthoven zijn geleidingspaaltjes aangebracht.
Ter verhoging van de veiligheid rond de Theresiaschool in Bilthoven zijn geleidingspaaltjes aangebracht.

Veilig op de fiets naar school

Algemeen

door Henk van de Bunt

In 2017 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen. Het rapport geeft de gemeente en belanghebbenden inzicht in de verkeersonveilige plaatsen in basisschoolomgevingen en hoe deze kunnen worden verholpen door samenwerking en toegepaste verkeerseducatie.

De Fietsersbond vindt het belangrijk dat kinderen naar school (blijven) fietsen en dat zij dit veilig kunnen doen. Onderweg naar de basisschool komen leerlingen dagelijks gevaarlijke punten tegen in het verkeer. Secretaris Gabriëlle Dijkstra-van der Burg van de Fietsersbond De Bilt noteerde al een aantal concrete punten die voor verbetering vatbaar zijn. 'Wij willen ons graag daarvoor inspannen, o.a. richting gemeente, maar zoeken daarbij ook hulp van ouders die mee willen werken aan een fietsveilige situatie rond de school van hun kinderen. Daarom onze oproep: 'Heeft u tips, ideeën of kent u gevaarlijke situaties op basisschoolfietsroutes? Wij horen graag van u, help ons en mail naar debilt@fietserbond.nl'.

Campagne
De Fietsersbond heeft nu een landelijke campagne om ouders te stimuleren hun kinderen regelmatig met de fiets naar school te brengen. Zo leren kinderen beter fietsen en hoe zij dit verkeersveilig kunnen doen. Ook krijgen zij op deze manier meer beweging, goed voor de gezondheid.

Schoolbrengweek
In de Europese Mobiliteitsweek zal dit jaar forse aandacht worden geschonken aan het fietsen naar school. De week - van 16 tot en met 20 september - heeft dit jaar als thema 'lopen en fietsen'. Daarom roepen de Fietsersbonden, samen met School op Seef iedereen op om de auto die week thuis te laten en deel te nemen aan de eerste 'Schoolbrengweek' die in de derde week van het nieuwe schooljaar gehouden wordt.

Stand van zaken
Dick de Jager zegt over het rapport namens de gemeente De Bilt: 'De afgelopen jaren hebben we uitkomsten van dit rapport opgenomen in onze gebiedsgerichte manier van werken. Onze gebiedsmakelaars hebben primair het contact met basisscholen als het over verkeersveiligheid gaat. Waar nodig of gewenst trekken we samen met bijvoorbeeld politie, boa's, Veilig Verkeer Nederland, leerkrachten en verkeersouders op bij bewustwordingsacties rond verkeersveiligheid van, naar en rond school. Een enkele keer leidt dit tot fysieke aanpassingen, zoals enige tijd geleden verkeersdrempels nabij de Theresiaschool in Bilthoven, maar vaker gaat het om bewustwording van verkeersveilig gedrag en daarvoor moet je de handen ineen slaan. Zo bereiden we in het najaar samen met de basisscholen in Maartensdijk een actie tegen foutparkeren voor; daarbij betrekken we leerlingen, leerkrachten, omwonenden, onze boa's en Veilig Verkeer Nederland.

Onze overall conclusie van het rapport is, dat het over het algemeen wel goed zit met de subjectieve en objectieve verkeersveiligheid van en naar school. Maar we moeten er samen aandacht voor blijven vragen, want er komen steeds nieuwe, jonge verkeersdeelnemertjes bij.'

!