Logo vierklank.nl

Werkgroep Biodiversiteit zoekt vrijwilligers

In het kader van Nederland Zoemt is er sinds oktober 2018 in Westbroek een groep vrijwilligers actief in de werkgroep Biodiversiteit Westbroek. De lintbebouwing van het dorp grenst aan verschillende polders, waarin de Westbroekse zodden als natuurgebied een bezienswaardigheid is.

De werkgroep is van mening dat de biodiversiteit in het dorp meer aandacht verdient. Het doel is de soortenrijkdom zowel wat betreft planten als dieren te vergroten door de bloem-armoede te verminderen. Zij zien graag binnen Westbroek en langs de verbindingsroutes bloemrijke bermen. Met dit bloemenlint hopen ze verschillende 'natuurgebieden' met elkaar te verbinden, zodat bijen en andere insecten zich gemakkelijker kunnen verplaatsen van het ene naar het andere gebied.

Wie mee wil denken over een bloemrijke leefomgeving is welkom op de informatieavond, op 23 september in het Dorpshuis van Westbroek; aanmelden voor de Werkgroep Biodiversiteit Westbroek kan via dorpsberaad@dorpsberaad.nl.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>