Logo vierklank.nl
Leerlingen Keenschool staan met hun rapport bij burgemeesters Potters op de stoep.
Leerlingen Keenschool staan met hun rapport bij burgemeesters Potters op de stoep.

Leerlingen Keenschool wijzen woningbouwlocaties aan

Leerlingen van de Keenschool uit Bilthoven (Prof. Bronkhorstlaan) presenteerden vorige week donderdag verschillende woningbouwlocaties en -plannen aan de gemeenteraad.

Zo'n 10 leerlingen van de Keenschool hebben de afgelopen maanden onderzocht waar woningen voor onder andere starters en ouderen kunnen worden gerealiseerd binnen de gemeente De Bilt, met een creatief oog voor groen, voorzieningen en prijzen. De gemeenteraad zal in juli en in oktober besluiten over het aanwijzen van woningbouwlocaties. Hij gebruikt de presentatie van de leerlingen bij die besluiten.

Samen voor De Bilt
Samen voor De Bilt werkt samen, verbindt en inspireert maatschappelijke betrokken ondernemen in de gemeente. Op de beursvloer van Samen voor de Bilt van 15 november 2018 heeft raadslid Michiel van Weele (D66) het initiatief genomen voor een match van de Keenschool (particuliere voortgezet onderwijs school bij Berg en Bosch) en de gemeenteraad. In een samenwerking met raads- en commissieleden van vier politieke partijen (SP, VVD, Bilts Belang en D66) is de match van april tot juli uitgewerkt tot een leerzaam project als onderdeel van het schoolproject 'Well-being'.

Zoektocht
Na het contact tussen de Keenschool en de gemeenteraad is nagedacht over een project waar zowel de leerlingen als de school iets aan zouden hebben. Er is gekozen voor een actuele onderzoeksvraag, namelijk de zoektocht naar woningbouwlocaties in de gemeente De Bilt. Tijdens het project leerden de leerlingen over democratische processen en hoe het een en ander werkt in het gemeentebestuur. Er werd een kennismaking georganiseerd op het gemeentehuis en een bezoek aan de school van een aantal raadsleden.

Resultaat
De gemeenteraad is onder de indruk van het verloop en de vorm van het project. In verschillende kernen zien de leerlingen mogelijkheden voor bijvoorbeeld tiny houses en starterswoningen. De leerlingen bleken geen moeite te hebben met het opofferen van weiland of een hole van een golfbaan. Dit zorgde voor een glimlach op de gezichten van de raadsleden, die straks vooral het algemeen belang zullen moeten afwegen.

Meer berichten