Logo vierklank.nl
Inwoners van o.a. Groenekanseweg, Kometenlaan en Tempellaan hebben grote bezwaren tegen de uitbreiding. Inwoners van o.a. Groenekanseweg, Kometenlaan en Tempellaan hebben grote bezwaren tegen de uitbreiding.
Inwoners van o.a. Groenekanseweg, Kometenlaan en Tempellaan hebben grote bezwaren tegen de uitbreiding. Inwoners van o.a. Groenekanseweg, Kometenlaan en Tempellaan hebben grote bezwaren tegen de uitbreiding.

Omwonenden Larenstein bezorgd

door Henk van de Bunt

Burgers en omwonenden van Bedrijven Park Larenstein De Bilt zijn blij met inwoners die ondernemend zijn maar daarnaast ook bezorgd. Uitbreiding op het bedrijvenpark vinden zij een bedreiging voor flora en fauna aldaar.

'Als omwonenden hechten wij ook zeer aan het behoud van de meer dan 100 jaar oude bomen van waardevolle boskavels van het bedrijvenpark, niet alleen de bomen, maar ook de ecologische structuur en biodiversiteit, die onvervangbaar is en zich niet leent voor compensatie met jonge aanplant elders', zo verwoordt Cees van der Poel de breed gedragen mening van omwonenden.

Transport
'Dat Schoonderwoerd wil uitbreiden begrijpen wij goed. Daar kun je ook trots op zijn. Dat is naar onze mening ook goed mogelijk, bijvoorbeeld op het Bedrijvenpark Het Klooster in Nieuwegein dat zich, in tegenstelling tot Larenstein, richt op transport, distributie en overslag. Dit industrieterrein ligt op slechts 15 km van Larenstein en heeft nu ook nog enkele bouwkavels te koop. Wij begrijpen dat het voor de ondernemers in kwestie wellicht teleurstellend is dat uitbreiding op de huidige locatie niet mogelijk is. Dit kan echter niet als een verrassing voor hen komen. Bij de bouw van hun huidige distributiecentrum was immers al bekend, dat uitbreiding naar de nabijgelegen bospercelen niet mogelijk is'.

Vleermuizen
Schoonderwoerd Vlees BV is in 2012 in een nieuw pand op Larenstein getrokken. Het bouwde op één van de drie percelen die mochten worden bebouwd in een kwetsbare groenstrook. Volgens de tegenstanders is die groenstrook een belangrijke verbinding voor flora en fauna met het omringende gebied. Er zitten veel vleermuizen. De bomen vormen een belangrijke verblijfplaats voor de dieren. In 2017 werd in de toenmalige gemeenteraad een motie aangenomen om een uitbreiding mogelijk te maken; het toenmalige college van burgemeester en wethouders had aanvankelijk een negatief besluit genomen over het uitbreidingsverzoek. Het past niet in het bestemmingsplan. Een meerderheid van de gemeenteraad toen, met uitzondering van PvdA en GroenLinks, ondertekende de motie destijds.

Belang
Gelet op de motie en de economische belangen van het behoud van het bedrijf voor De Bilt is er na een belangenafweging door het vorige college het besluit genomen in te zetten op een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Larenstein. Bij informatiebijeenkomsten is gebleken dat er belangengroepen een andere mening hebben over de beoogde uitbreiding. In een brief van 27-3-2019 schrijft de gemeente: 'Essentieel daarbij is een goede afstemming met de omgeving en de belangen ten behoeve van flora en fauna op een consciëntieuze wijze in beeld te brengen en op een adequate manier te 'compenseren'. De gemeente De Bilt organiseerde op 19 juni een informatieavond over de procedure van een bestemmingsplanwijziging in het HF Wittecentrum in De Bilt. Tijdens deze avond werd een toelichting gegeven op het proces, de huidige stand van zaken en het vervolg.

Uitnodiging
Buurtgenoot Gert Huizing was daar aanwezig: 'Wij hebben gecheckt, de helft van de Kometenlaan en de Tempellaan kreeg geen uitnodiging. Bovendien wisten de meesten alles al, we mogen alleen meepraten over de locatie voor 'compensatiegroen'. Niet over het voornemen op zich. Wel waren er veel gemeenteraadsleden; dus het is blijkbaar politiek wel interessant. De gemeente probeert het met wat compensatiegroen, maar onderschat het belang voor een veel grotere groep omwonenden, die natuurlijk geen distributiecentrum op Larenstein willen, waardoor steeds meer en steeds grotere vrachtwagens over de Biltse Rading en de Groenekanseweg gaan rijden. Een distributiecentrum zorgt voor een explosieve groei: elke levering met een vrachtwagen wordt later weer opgehaald door een andere vrachtwagen'.

Kappen
Cees van der Poel: 'Het is raar, zeker in deze tijd, om waardevolle oude bomen te gaan kappen voor een distributiecentrum in het groen. Die dingen zie je langs de snelweg, toch niet in een bosperceel in Bilthoven? Daarom willen wij ook een handtekeningenactie opzetten, want wij willen niet nog meer en nog grotere vrachtwagens over de Biltse Rading en de Groenekanseweg, maar een groen, gezond en veilig De Bilt'. Van der Poel gaat inspreken in de Raadscommissie Openbare Ruimte op 4 juli a.s.: 'Het gaat om twee op zichzelf slechte zaken: Kappen van zeer waardevol groen en uitbreiden van een distributiecentrum, dat niet in Larenstein past. We gaan vragen om de motie, die twee jaar geleden in de Raad werd aangenomen te herroepen, gelet op voortschrijdend inzicht, mogelijkheden elders, participatie en draagvlak bij de burgers en gelet op de beloftes rond de totstandkoming van Larenstein. Wat betreft inspraak had men ons twee jaar geleden tegelijkertijd met het bedrijf aan het woord moeten laten. Dat is niet gebeurd. Het was geregeld 'buiten de agenda' waardoor wij het niet tijdig wisten en ook niet konden inspreken. Eventuele vervolgstappen van onze kant kunnen we op dit moment nog niet precies aangeven, maar lijken logisch indien er inderdaad een (ontwerp-) wijziging van het bestemmingsplan komt. Bij het vorige bestemmingsplan gingen omwonenden tot de Raad van State'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>