Logo vierklank.nl
Kunsthistoricus Krzysztof Dobrowolski vertelt over Rembrandt.
Kunsthistoricus Krzysztof Dobrowolski vertelt over Rembrandt.
Kunst & Cultuur

Rembrandt komt tot leven in Bilthoven

'Rembrandt is zo diep mysterieus dat hij dingen zegt waarvoor geen woorden in welke taal dan ook zijn.' Deze woorden sprak de schilder Vincent van Gogh over zijn beroemde voorganger, de grote Rembrandt van Rijn wiens 350e sterfdag dit jaar herdacht wordt.

In een boeiende lezing vertelde de Poolse kunsthistoricus Krzysztof Dobrowolski afgelopen zondagavond in Bilthoven over leven, werk, stijl en schildertechnieken van de grote meester, ondersteund door lichtbeelden van etsen en vooral schilderijen, zoals De Nachtwacht en het prachtige Joodse Bruidje.

Vooral Rembrandts derde grote periode werd behandeld, waarin de kunstenaar een wat grovere stijl ging hanteren, misschien om commercieel een unieke positie in te nemen, zoals de spreker suggereerde, maar waarschijnlijker omdat zijn diepe kunstenaarschap hem dat verplichtte. Na een leven lang portretten schilderen laaide het innerlijke vuur plotseling op en moest Rembrandts enorme passie met grote klodders het doek op: een ware kunstenaar kiest namelijk nooit voor het geld, maar uiteindelijk voor de waarheid van zijn boodschap. Net als Van Gogh.

(Peter Schlamilch)

Meer berichten