Logo vierklank.nl
Fort Ruigenhoek was een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Fort Ruigenhoek was een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Historie

Rondleiding op Fort Ruigenhoek

De provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant en het Rijk zien graag dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de UNESCO Werelderfgoedlijst wordt geplaatst. Op maandag 28 januari heeft een delegatie uit de provincies Noord-Holland en Gelderland het nominatiedossier aangeboden bij UNESCO in Parijs.

door Henk van de Bunt

De Hollandse Waterlinie wordt gevormd door het al bestaande Werelderfgoed Stelling van Amsterdam en de voorgestelde uitbreiding met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen vormen zij een compleet monument van verdediging van het land met water als bondgenoot. De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft als toekomstig Werelderfgoed een mooie aanvulling op de bijzondere waarde van de Stelling van Amsterdam.

Aangelegd
Fort Ruigenhoek was een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: De Linie voor de verdediging van de Vesting Holland. In het boek De Frans Duitse oorlog van Anne Doedens en Liek Mulder leest men: 'In de jaren 1867-1870 werd rond Utrecht een vooruitgeschoven verdedigingslinie aangelegd.

De stad Utrecht was belangrijk. Er lagen een kleine vijfduizend man in Zeist, op de Houtense Vlakte en in de forten De Bilt, Vossegat, Vechten, Ruigenhoek, De Gagel, Tienhoven, Nieuwersluis, Blauwkapel, Voordorp en Lunetten.

Sluisje
De nieuwste forten van de linie rond Utrecht werden in 1870 in gebruik genomen: daaronder ook Ruigenhoek en Voordorp.

Fort Ruigenhoek

nam de taken van het dichter bij Utrecht gesitueerde Blauwkapel over als onderdeel van de vooruitgeschoven ring, die noodzakelijk was geworden door de verbetering van de artillerie. Het fort diende ter afsluiting van het acces Ruigenhoekse Dijk en als verdediging van de keerkade tussen twee inundatiekommen. Bij het fort treft men een twee decennia geleden op initiatief van de bekende Groenekanner drs. W. van Schaik (†) hersteld sluisje tussen twee inundatiekommen aan'. In dit boek staat ook een fietsroute langs de forten.

Meer berichten