Logo vierklank.nl
Algemeen

Buitenspelen in de gemeente De Bilt

Geef je mening via de online enquête over buitenspelen

De gemeente De Bilt wil graag jouw mening horen over buitenspelen via een online enquête. Wat voor soort speelplek zie jij graag? Spelen hier peuters, kleuters of oudere kinderen? Heb je wensen over het soort speeltoestellen? Is het fijn als er ook een bankje of een picknicktafel staat? Kortom: wat is er in onze gemeente nodig is om het spelen en bewegen aantrekkelijker te maken voor jong en oud.

Je kunt de enquête online invullen via www.debilt.nl/buitenspelen. Dit kan tot 22 februari. De antwoorden worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt als input voor het nieuwe beleid over buitenspelen.

Buiten zijn en bewegen voor jong en oud
Speelplekken moeten daaraan bijdragen, maar doen dat nu lang niet altijd. Bovendien zijn de wensen en behoeften ten aanzien van speelplekken de afgelopen jaren veranderd. Denk aan mogelijkheden voor verschillende leeftijdsgroepen, ontdekken, elkaar ontmoeten of natuurlijk spelen.

Nieuw beleid
De gemeente De Bilt vindt het belangrijk dat jong en oud zoveel mogelijk beweegt en buiten kan zijn. Daarom wordt het beleid over buitenspelen vernieuwd zodat het voldoet aan de hedendaagse wensen en behoeften voor spelen en bewegen. Dat gebeurt samen met kinderen, ouders, scholen, ouderen en natuur- en gezondheidsorganisaties. In de toekomst wordt ook samengewerkt aan de uitvoering en het beheer van dit beleid.

Vervolgstappen
Deze enquête is de eerste stap om wensen over buitenspelen in kaart te brengen. In het voorjaar van 2019 organiseert de gemeente bijeenkomsten om samen met inwoners en andere betrokken partijen het beleid over buitenspelen verder uit te werken. Meer informatie op www.debilt.nl/buitenspelen of neem contact op met Bart van Dijk via b.vandijk@debilt.nl of 030 2289 411.

Meer berichten