Wie wordt 'Vrijwilliger van het jaar' 2019?

Algemeen Algemeen

Ieder jaar wordt op 14 maart Mathildedag in De Bilt gevierd. Er wordt dan stilgestaan bij het ontstaan van de gemeente De Bilt, maar vooral worden de vrijwilligers in deze gemeente geëerd.

Er zijn in de gemeente veel vrijwilligers die zich op bijzondere wijze en geheel belangeloos inzetten voor de Biltse gemeenschap. Een comité van aanbeveling bepaalt elk jaar opnieuw, op basis van de nominaties, wie extra waardering verdient voor zijn of haar inzet.

Kunst en cultuur
Voor Mathildedag 2019 wordt gezocht naar vrijwilligers die naast een baan of de zorg voor een gezin, tijd hebben om bij te dragen aan ontwikkelingen in de sector 'Kunst en Cultuur'. Wie kent iemand, die in deze sector het verschil maakt en vindt dat zij of hij extra aandacht verdient? Nomineer die persoon dan. Misschien wordt diegene wel uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Wanneer u iemand kent die zich, buiten deze sector, op een buitengewone manier inzet dan kan dat natuurlijk ook.

Nomineren
Vertel de gemeente wie genomineerd wordt en waarom; de gemeente ontvangt naast de aanmelding voor nominatie graag een foto van de persoon die wordt voorgedragen. U kunt ook een videoboodschap met een toelichting op de voordracht of een opname van de persoon in actie indienen. Voordrachten kunnen worden gericht aan Annemiek Bovée via a.bovee@debilt.nl. Alle nominaties die voor maandag 19 februari binnen zijn, worden meegenomen in het selectieproces. Een eventuele nominatie wordt niet gedeeld met de genomineerde; dan kan die op Mathildedag echt verrast worden.