Een bekend gebouw met een nieuwe naam: Opstandingskerk wordt Oosterlichtkerk.
Een bekend gebouw met een nieuwe naam: Opstandingskerk wordt Oosterlichtkerk.

Oosterlichtkerk markeert nieuwe start

Algemeen Algemeen

Kerkelijk De Bilt heeft er sinds kort een nieuwe naam bij. Tijdens een drukbezochte dienst op 2 december in het kerkgebouw aan de Eerste Brandenburgerweg, werd de naam 'Oosterlichtkerk' bekendgemaakt.

Het gebouw, dat voorheen Opstandingskerk heette, biedt huisvesting aan de nieuwe wijkgemeente die ontstaan is door samenvoeging van de wijkgemeenten Immanuelkerk en Opstandingskerk en de fusie met de Boskapel-gemeente uit Groenekan. Een nieuw thuis met een nieuwe naam voor een nieuwe wijkgemeente.

Ontmoeting
'De beslissing over de naamgeving ging niet over één nacht ijs', aldus Henk Strietman namens de gezamenlijke wijkkerkenraad. Tijdelijk werd sinds afgelopen voorjaar de naam 'nieuwe kerk' gebruikt, maar een gezamenlijk thuis voor drie samengevoegde wijkgemeenten verdient een sterke en authentieke naam die uitdraagt wat de nieuwe gemeente wil zijn. Daar mochten de leden van de fuserende kerkgemeenten zelf over meedenken en dat leverde heel veel mogelijke namen op. Maar al zaten er hele mooie bij, geen van de voorgestelde namen haalde het bij de eindbeslissing van de kerkenraad. Henk Strietman: 'Een veel genoemde naam was 'Ontmoetingskerk'. Mooi en zeker passend bij de gedachte dat ontmoeting hét kenmerk is van de kerkgemeente en haar huis. Maar niet handig omdat in Maartensdijk al een Ontmoetingskerk staat. Namen die verwijzen naar de wijk waarin de kerk staat vielen af, omdat we als kerkgemeente verder willen kijken dan deze wijk. En we wilden iets doen met het licht dat hier zo mooi door de ramen valt. Daarom werd besloten het kerkgebouw en de nieuwe wijkgemeente 'Oosterlichtkerk' te noemen'.

Verbouwing
Om dat gebouw ook echt tot een nieuw 'thuis' te maken voor alle leden van de nieuwe fusiegemeente wordt een forse verbouwing voorbereid. Ook nodig omdat het gebouw bouwkundig en qua klimaatbeheersing niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. De verbouwing wordt deels bekostigd uit de verkoop van het gebouw van de Immanuelkerk aan de Soestdijkseweg, die afgelopen zomer is afgerond. Definitieve keuzes over de bouwkundige vernieuwing en de inrichting van het gebouw moeten nog worden gemaakt. Uit de getoonde schetsen blijkt wel dat licht een belangrijk element wordt bij de verbouwing, helemaal in lijn met de sfeer die de Oosterlichtkerk wil uitademen.  (Rob Jastrzebski)