Logo vierklank.nl
Als symbool voor muzieklessen overhandigt Rotary De Bilt een gitaar aan de Berg en Bosch school in Bilthoven .
Als symbool voor muzieklessen overhandigt Rotary De Bilt een gitaar aan de Berg en Bosch school in Bilthoven .
Jeugd

Donatie voor leerlingen Berg en Boschschool Bilthoven

Maandag 26 november kreeg de Berg en Bosch school in Bilthoven een gift van 25.000 euro voor het geven van muziektherapie aan haar leerlingen. Veel leerlingen van de Berg en Bosch school hebben te maken met een vorm van autisme. Voor een aantal van deze leerlingen levert muziektherapie een positieve bijdrage aan hun ontwikkeling.

door Walter Eijndhoven

Tijdens de eerder dit jaar gehouden activiteit 'De Hoefslag Rally' is door Rotary De Bilt geld opgehaald voor de Stichting Papageno. 'Deze stichting organiseert muziektherapie voor kinderen met autisme en doet wetenschappelijk onderzoek naar autisme in relatie tot muziektherapie', vertelt Mathieu de Pater, bestuurslid van Papageno. 'De stichting is opgericht door Jaap van Zweden en zijn vrouw Aaltje, ouders van een zoon met een autisme. In 1997 richtten zij de Stichting Papageno op om gezinnen met één of meer kinderen met een autisme te helpen. Die hulp bestaat voor het grootste deel uit muziektherapie. En verder in projecten als Ontmoeten, MuziekMakers en kunsteducatie voor het speciaal onderwijs'. De therapie is een middel om het kind te bereiken, nieuwsgierig te maken of te motiveren, maar ook om een veilige sfeer te scheppen waarin het kind zich vrij kan uiten. De Pater: 'Muziek haalt kinderen met autisme uit hun isolement, bevordert hun sociale vaardigheden en verbetert zo hun kwaliteit van leven'.

Ondersteuning
Met de cheque van Rotary De Bilt worden kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar, met de diagnose autisme, ondersteund met muziektherapie. 'Namens onze leden reikt de Stichting Kinderzorg, een door de Rotary De Bilt geadopteerde stichting, de cheque (in de vorm van muziekinstrumenten) uit aan de Berg & Boschschool', vertelt voorzitter Evert Theunissen. Stichting Kinderzorg helpt kinderen en jongeren die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Met name als zij in een positie terechtkomen waarin zij niet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als hun leeftijdgenoten. Juist op het moment dat er geen perspectief lijkt te zijn voor andere vormen van subsidies, wil Stichting Kinderzorg, binnen haar mogelijkheden, ondersteuning bieden.

Meer berichten