Logo vierklank.nl
Aan de rand van het Van Boetzelaerpark in De Bilt  is deze duiventil; nog één van de nog weinige bestaande stenen duiventillen in Nederland. Daar ontmoetten v.l.n.r. Anne Doedens, Dick Berends en Cor Groenen elkaar deze keer.
Aan de rand van het Van Boetzelaerpark in De Bilt is deze duiventil; nog één van de nog weinige bestaande stenen duiventillen in Nederland. Daar ontmoetten v.l.n.r. Anne Doedens, Dick Berends en Cor Groenen elkaar deze keer.
Historie

Cultureel erfgoed binnen handbereik

In de Mathildezaal van het gemeentehuis werd donderdag 30 augustus het Online Museum De Bilt in gebruik genomen: vanaf die dag kan iedereen nu een digitaal museumbezoek brengen op onlinemuseumdebilt.nl.

door Henk van de Bunt

Het Online Museum De Bilt brengt op deze website het cultureel erfgoed en de historie van de gehele gemeente De Bilt met beelden en archiefstukken bij elkaar en biedt zo een gevarieerd overzicht van prehistorie tot heden. Oud-burgemeester Alexander Tchernoff, voorzitter van de Stichting Digitaal Museum De Bilt merkte toen op: 'Bij cultureel erfgoed zou je kunnen denken, dat is verleden, dat is historie en afgesloten. Niets is minder waar. Er zit een wisselwerking tussen het verleden en het heden. Juist de lijn van verleden naar heden is de uitdaging van dit project.'

Kernen
Het digitaal museum is een initiatief van historicus dr. Anne Doedens. Hij gaf samen met Cor Groenen van De Vierklank al op 13 februari 2016 een aanzet op website van De Vierklank. Anne Doedens vertelt nu na twee maanden iets over bezoek en gebruik van de site in de proefperiode 17 juni-30 augustus en de startperiodeperiode 31 augustus-5 november 2018: 'Via Google Analytics werd geconstateerd, dat het aantal bezoekers van de site 2.650 bedroeg en dat het aantal nieuwe bezoekers in de maand oktober alleen al 800 is. Het gemiddelde aantal bezoeken van individuele personen bedroeg per dag omstreeks 50. In totaal kwamen 2.500 gebruikers uit Nederland, waarvan het overgrote deel uit de gemeente De Bilt. De gemiddelde duur van raadpleging was 4,5 minuut. 55.000 keer werd een pagina van het museum bekeken. Dat gebeurde in 55% van de gevallen via een desktopcomputer, in 25% per mobiele telefoon, in 20% per tablet'. Doedens tenslotte: 'Geconstateerd mag worden dat er overduidelijk onder de inwoners van de zes kernen De Bilt behoefte is aan de site'.

Historica
Vanaf 1 december 2018 is in overleg en samenwerking met de Universiteit Utrecht een stagiair actief (historica in opleiding), die de redactie ter zijde staat. De redactie plaatste tot 5 november (ijk-datum) 390 berichten en artikelen. Een aantal objecten werd voorzien van geo-tagging voor hen die het cultuurbezit van De Bilt fysiek willen verkennen met behulp van hun mobiele telefoon. Nieuwe items betreffen de 35 heren van Achttienhoven (en drie opvallende), en de sloop van Vrouwenklooster en Oostbroek omstreeks 1580. Doedens: 'Bestuur en redactie bestaat  nu uit vier personen (vier bestuursleden en vier kernredactieleden). Binnenkort is er overleg met vier anderen, die aangegeven hebben concreet en actief  mee willen werken. De groep is in samenstelling representatief voor de bevolking van de zes kernen van De Bilt. Vele tientallen inwoners uit de kernen meldden zich aan voor de Nieuwsbrief (die eind november/begin  december voor het eerst verstuurd zal worden'.

Telefoon
Dick Berents is eindredacteur: 'Iedereen kan het culturele erfgoed en de geschiedenis in de gemeente De Bilt nu heel gemakkelijk bekijken. Je kunt met je telefoon - en nog duidelijker op een tablet - overal op straat opzoeken wat er om je heen interessant is, wanneer je het Online Museum De Bilt gebruikt. Je kunt zien wat de geschiedenis is van kerken en kapellen en van kunstwerken zoals De Engel van Nico Schrier of De Vier Heemskinderen in Westbroek. Het apparaat vertelt je, welke schrijvers en dichters in je blikveld hebben gewoond: Ina Boudier Bakker, Ida Gerhard, Jacob Bellamy. Soms kun je zien, hoe de straat er vroeger uitzag. Een app is niet nodig. Tik eenvoudig op je browser Online Museum De Bilt en klik op de drie streepjes rechtsboven. Kies dan Het Museum en daarna Dynamische Kaart. Op de kaart staan veel rode pinnetjes die interessante plekken aangeven. Maak de kaart beeldvullend (rechtsboven) en zoom in op je omgeving. Klik op een pin en op het plaatje om een artikel uit het museum te zien. Dan zie je in welke huizen restaurants gevestigd waren, waar vroeger hotels stonden en wanneer ze afbrandden en welke industrieën bloeiden en verhuisden. De kaart geeft aan waar vroeger landhuizen stonden zoals Rozendaal in Westbroek en Arenberg in De Bilt. Het is even wennen op zo'n kleine telefoon maar oefenen helpt. Een tablet is heel makkelijk. En het kan ook op de PC. Daar kun je zelfs een dorpswandeling plannen. Cultureel erfgoed ligt zo echt binnen handbereik'.

Meer berichten