Logo vierklank.nl

Veldhuizens en Verkade

Zoon Piet Veldhuizen heeft nog een blanco exemplaar van het kruideniersboekje waarin de veelal Maartensdijkse klanten wekelijks hun bestellingen opschreven; het ingevulde boekje werd dan door zijn vader Roelof opgehaald, waarna de boodschappen later weer thuis werden bezorgd.
Zoon Piet Veldhuizen heeft nog een blanco exemplaar van het kruideniersboekje waarin de veelal Maartensdijkse klanten wekelijks hun bestellingen opschreven; het ingevulde boekje werd dan door zijn vader Roelof opgehaald, waarna de boodschappen later weer thuis werden bezorgd.

door Henk van de Bunt

Zaterdag 6 oktober was er een reünie bij de Julianaschool in Bilthoven t.g.v. het 100-jarig bestaan van de school op 1 oktober. Reünisten waren in drie leeftijdscategorieën onderverdeeld. Vanaf half elf was de oudste groep (mensen die tot 1975 op de school waren) aan de beurt. Daaronder ook naasten van één van de vroegere voorzitters - Aart Veldhuizen - van de tegenover de school gevestigde Verkade Speciaalzaak.

Weinigen zullen zich nog de Verkade-speciaalzaak op Julianalaan 57 in Bilthoven kunnen herinneren. In De Biltse Grift (tijdschrift Historische Kring d'Oude School) van 2015 wordt verhaald over de speurtocht naar gegevens via onderzoek in foto- en ansichtkaartenarchief: 'Wij bleven zoeken. Via internet werd de zoon van de voormalige eigenaar van de Verkadewinkel gevonden, de heer Henk Veldhuizen'. Hij schreef in dat nummer een familierelaas, dat zelfs over de (toenmalige) gemeentegrenzen van Bilthoven 'voer'. Henk Veldhuizen was zaterdag ook op de reünie en vertelde graag het verhaal nog eens: 'Mijn vader Aart C. Veldhuizen was in die periode erg betrokken bij de Biltse en Bilthovense gemeenschap o.a. als lid en een aantal jaren voorzitter van het bestuur van de jubilerende Julianaschool'.

Lage Vuursche
'Aart Cornelis Veldhuizen, werd geboren in 1910 als jongste van een gezin van drie zonen. Het ouderlijk huis, - een klein boerderijtje -, stond in het Ridderoordse bos, dat grensde aan Lage Vuursche en Maartensdijk, maar tot de gemeente De Bilt behoorde. Hij ging naar de lagere school in Lage Vuursche. Geld om een fiets te kopen was er niet; hij ging evenals zijn beide broertjes lopend naar school. Toen hij als 12-jarige van school kwam werd hij kruideniersknecht. Hij begon als 20-jarige een handel in kruidenierswaren, waarbij vooral de artikelen van Verkade gepromoot werden. Hij had zijn eerste klanten in Lage Vuursche, Maartensdijk en Bilthoven. In 1931 vestigde het gezin zich op Dorpsweg 57 in Maartensdijk. In 1934 trad hij in het huwelijk en enkele jaren later verhuisde iedereen en de zaak naar Molenweg 30 in Maartensdijk. Ook zijn broer Roelof ging meewerken in de zaak, waarbij Aart Veldhuizen zich meer en meer op uitbreiding van de klantenkring in Bilthoven richtte en zijn broer op de klanten in Maartensdijk'.

Bilthoven
In 1935 opende hij op Julianalaan 6 in Bilthoven een 'Speciaalzaak in Verkade's artikelen', en in 1937 werd de winkel in Maartendijk definitief overgedaan aan zijn broer Roelof, waardoor hij zich geheel op de speciaalzaak in Bilthoven kon richten. Na een verhuizing naar Julianalaan 26 kon hij een groot winkelpand met ruime woning huren op Julianalaan 57. Dit pand was de eerste van drie ruime winkel- en woonpanden, tegenover de Julianakerk. Op nr. 59 was de tabak- en sigarenwinkel van Weyburg gevestigd, op nr. 61 de banketbakkerij Westenbrink. De zaak is daar gebleven tot de beëindiging van het bedrijf in 1962. Momenteel is de Rabobank er gevestigd.

Putten
Daarnaast was hij diaken van de Hervormde gemeente De Bilt-Bilthoven, die in die tijd één kerkelijke gemeente vormde. Veldhuizen was verbonden aan de kerkenraad van de Dorpskerk in De Bilt en van de Zuiderkapel in Bilthoven. Na de verkoop van de zaak verhuisden de Veldhuizens naar Harderwijk en weer later naar Putten. Op 7 december 1970 overleed hij plotseling. Hij werd 60 jaar.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>