Nicole van Overbeek opent het eerste Biltstroom project bij Landwinkel De Hooierij, mei 2018
Nicole van Overbeek opent het eerste Biltstroom project bij Landwinkel De Hooierij, mei 2018 Foto: Hans Lebbe

Voorzitter BENG! stelt doelen

Algemeen

Op 12 september sloeg BENG! een mijlpaal tijdens het lustrumseminar in Het Lichtruim. De eerste vijf jaar zitten erop voor de Biltse energiecoöperatie met inmiddels meer dan 300 leden. Energieneutraal in 2030 is nog steeds het doel: huizen optimaal isoleren en duurzame energie lokaal opwekken. Een interview met de voorzitter.

Nicole van Overbeek kijkt tevreden terug op de lustrumbijeenkomst. 'Ik vond het heel inspirerend en het grootste cadeau is nog wel dat al die mensen met ons meegedacht hebben.' Ze is nu anderhalf jaar voorzitter van BENG! en gevraagd naar haar motivatie, zegt ze: 'Ik vind het belangrijk dat je iets bijdraagt aan de gemeenschap waar je deel van uit maakt. Dus toen ik gevraagd werd voor het voorzitterschap, heb ik na een korte bedenktijd besloten dat dit voor de komende tijd mijn bijdrage is.'

Jongeren betrekken
Na de bijeenkomst heeft Nicole een weekendje doorgepakt door de ingevulde feedbackkaarten in een overzicht te verwerken. Zo ziet ze dat er twee rode draden naar voren komen in de bijdragen van de deelnemers. 'Veel mensen zeggen je moet echt de buurt in om het gesprek aan te gaan, mensen hebben concrete handelingsperspectieven nodig. Er is zoveel informatie dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Breng in kaart welke typen huizen er zijn, hoe je kunt isoleren en daarnaast welke opwekmogelijkheden er zijn in de buurt.'

De andere rode draad is het betrekken van de jeugd bij de klimaatdiscussie. 'De ingang van jongeren naar hun ouders, dat is een schot voor open doel.', aldus Nicole, 'Als je op school met duurzame energie bezig bent dan ga je thuis ook vragen stellen aan je ouders, hoe zit dat nu bij ons?'

Ze ziet de suggesties als een welkome aanvulling op de visie die het bestuur zelf heeft neergelegd. Zo wil BENG! in elke kern van De Bilt twee collectieve zonnestroomprojecten tot stand brengen. Daarvoor is de coöperatie Biltstroom opgericht waarbinnen de leden zelf hun zonnedak kunnen beheren. 'Daarnaast willen we het gesprek aangaan over windmolens in de gemeente. Het lijkt mij goed om bijeenkomsten te organiseren waarin we de feiten over windmolens op een rijtje zetten.'

Urgentie
In haar doorzonwoning in Bilthoven doet de voorzitter van BENG! natuurlijk ook haar best om energieneutraal te worden. 'We hebben met de buren samen de muren laten isoleren, en nu onderzoek ik of we zo ook de vloeren kunnen aanpakken.' Na het lustrumseminar voelt ze nog meer hoe urgent de aanjaagfunctie van BENG! is. 'Spreker Reinier van den Berg maakte het heel duidelijk. De opwarming van de aarde gaat nog sneller dan de verwachting was. We moeten dus wel een beetje opschieten.'