Logo vierklank.nl
Trots toont Majorie Overvoorde het certificaat dat aangeeft dat SVM een officieel Leerbedrijf is. Met een mooie bos bloemen wenst voorzitter Frans van de Tol de stagecoördinator veel succes toe.
Trots toont Majorie Overvoorde het certificaat dat aangeeft dat SVM een officieel Leerbedrijf is. Met een mooie bos bloemen wenst voorzitter Frans van de Tol de stagecoördinator veel succes toe.

SVM Maartensdijk is officieel Leerbedrijf

Voetbalvereniging SVM uit Maartensdijk is sinds kort een Erkend Leerbedrijf. Dat maakt het mogelijk studenten, die een sportopleiding op niveau Bol 4 volgen een stagetraject aan te bieden en hen daarin te begeleiden.

door Kees Diepeveen

Voorzitter Frans van de Tol heeft meermalen de vraag gekregen of leerlingen die een sportopleiding volgen bij SVM stage konden lopen. Dat was tot voor kort niet mogelijk omdat SVM niet de status van Leerbedrijf bezat. Frans van de Tol: 'Wij wilden als vereniging toch onze maatschappelijke rol in de samenleving versterken en de jeugd in hun opleiding ondersteunen. En omdat de Wet Educatie en Beroepsonderwijs MBO-studenten verplicht het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf moesten wij de officiële weg bewandelen en een erkenning als leerbedrijf aanvragen bij Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)'.

Stagebegeleiding
Om deze erkenning te verkrijgen is het leerbedrijf niet alleen verplicht de student een goede en veilige stageplek aan te bieden die aansluit bij de opleiding maar ook een praktijkopleider aan te stellen, die hiervoor opgeleid is en die de student binnen de sportvereniging kan leiden en coachen. Contact met de school over het verloop van de stage behoort ook tot de eisen. Frans van de Tol: 'In de praktijk betekent dat 200 uur stagebegeleiding en 50 uur voorbereiding door de leerling voor het stagetraject gedurende het schooljaar. De administratieve rompslomp die het aanvragen van de erkenning met zich meebracht, kon SVM gelukkig in handen geven van Majorie Overvoorde, waarvan man en zoon bij ons voetballen. Zij bood aan om stagecoördinator te worden en nam daarmee SVM een hoop werk uit handen'.

Aanspreekpunt
Haar zoon Robin Buitenhek is de eerste student, die bij SVM een jaar stage gaat lopen vanaf dit voetbalseizoen. Hij volgt de 3-jarige opleiding Sport en Bewegen op MBO niveau Bol 4. Zijn praktijkbegeleider is Hoofd Technische Commissie Wout van Dronkelaar. Hij traint trainers en geeft zelf ook trainingen bij SVM. Majorie Overvoorde is vanaf heden het eerste aanspreekpunt namens SVM voor het aanvragen van een stageplek voor scholen en studenten. Via de website Stagemarkt.nl is SVM bereikbaar voor scholen en leerlingen. Samen met een adviseur praktijkleren van het SBB, de school, de beide stagebegeleiders en de leerling is een stageovereenkomst met de school afgesloten en kan Robin bij SVM aan de slag.

Meer berichten