Logo vierklank.nl
 Op deze foto van juli 2010 v.l.n.r. de huidige bestuursleden van De Vrienden van de Biltse Duinen penningmeester Peter van Puijenbroek, secretaris John Bluemink en voorzitter Kees van Leeuwen: 'Naar onze mening is het afgelopen jaar de doelstelling van de vereniging bereikt'.
Op deze foto van juli 2010 v.l.n.r. de huidige bestuursleden van De Vrienden van de Biltse Duinen penningmeester Peter van Puijenbroek, secretaris John Bluemink en voorzitter Kees van Leeuwen: 'Naar onze mening is het afgelopen jaar de doelstelling van de vereniging bereikt'.

Bijeenkomst Vrienden van De Biltse Duinen

Het bestuur van De Vrienden van de Biltse Duinen organiseert een bijeenkomst op dinsdag 25 september om 20.00 uur; o.a. vanwege het feit, dat de vereniging dan 30 jaar bestaat. Ook zal het voortbestaan van de vereniging in enigerlei vorm besproken worden.

door Henk van de Bunt

Nu de doelstelling van de vereniging is bereikt komt het belang van 'consolidatie' voorop te staan. Bestuursleden Kees van Leeuwen en John Bluemink vinden het tijd om te stoppen en stellen hun zetel beschikbaar. Het opheffen van de vereniging bij gebrek aan opvolging is volgens het bestuur geen veilige optie. Te vrezen valt dat met het opheffen van de vereniging de kennis en ervaring verdwijnt die nodig is om te behouden wat is bereikt. Om consolidatie mogelijk te maken is bestuurslid Peter van Puijenbroek bereid aan te blijven, en Jan de Ridder is bereid hem bij te staan, maar dan ontbreekt nog een kandidaat om een voltallig bestuur te kunnen vormen. Het bestuur stelt ieders aanwezigheid op prijs op dinsdag 25 september in de Kunstkelder van de Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan. Deze is te bereiken via de trap aan de zijgevel van de winkel.

Meer berichten