Logo vierklank.nl
De wethouders Dolf Smolenaers en Anne Brommersma voor Het Nieuwe Lyceum, waar ook zonnepanelen worden aangebracht.
De wethouders Dolf Smolenaers en Anne Brommersma voor Het Nieuwe Lyceum, waar ook zonnepanelen worden aangebracht.
Jeugd

Biltse jongeren over klimaatverandering

84% van de jongeren in de gemeente De Bilt wil meer doen om klimaatverandering tegen te gaan, blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door Frisse Blikken, in opdracht van de gemeente De Bilt, Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en de provincie Utrecht.

door Henk van de Bunt

239 jongeren in de leeftijd 16 tot 25 jaar lieten met behulp van de app Swipocratie weten hoe ze daar over denken. Onlangs brachten de samenwerkende partijen de resultaten van het onderzoek naar buiten.

Energie besparen begint bij jezelf. Jongeren werd gevraagd welke duurzame keuzes zij bereid zijn te maken in hun dagelijks leven; al 'swipend' gaven zij hun mening over opties om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Het merendeel is bereid om korter te douchen, vaker het OV te nemen, minder vlees te eten en minder kleding te kopen. Waar jongeren niet toe bereid zijn werd ook gevraagd: voor twee op de drie jongeren is minder vliegen en alleen gebruik maken van deelauto's nu nog een stap te ver.

Energie besparen
Met alleen energie besparen is men er natuurlijk nog niet; wanneer jongeren duurzame energie moeten opwekken, welke keuzes maken ze dan? 89% is voor zonnepanelen op woningdaken en 93% is voor zonnepanelen op bedrijfsdaken. Zonneweides in de natuur ziet 68% niet zitten. Jongeren zijn heel positief over windmolens, zowel in weiland (71%) als bij bedrijventerreinen (85%). Met mestvergisters koeienmest omzetten in bio-energie vindt 90% een goed plan; geconfronteerd met de keuze tussen vijftig mestvergisters en de ene windmolen die nodig is om de energie-opwek daarvan te evenaren, had 73% toch liever die molen. Het onderzoek legt nog andere dilemma's met gelijke energie-output voor aan de jongeren. Zo heeft 80% liever één grote (150m) windmolen dan tweehonderd kleine (15m) windmolens. Ook heeft driekwart van de jongeren liever honderddertig daken vol zonnepanelen dan één hectare zonneweide. En negen grote windmolens of zonnepanelen op alle geschikte daken in de gemeente De Bilt? Daar is geen duidelijke voorkeur: resp. 49% om 51%.

Energietransitie
Over het algemeen lijkt men dus positief over maatregelen om de energietransitie te bevorderen; mogelijk omdat jongeren opgroeien in een tijd waarin klimaatverandering een veelbesproken onderwerp is. Voor jongeren is het niet de vraag of, maar hoe snel men de energietransitie gaat realiseren. NMU-directeur Joris Hogenboom: 'Deze peiling laat opnieuw zien dat men snel werk moet gaan maken van een breed scala aan maatregelen. Van kleine besparingen tot grote windmolens: voor het klimaat keihard nodig, voor deze jongeren gewoon vanzelfsprekend'.

Jongeren zijn vaak ondervertegenwoordigd in discussies over duurzame energie, zo ook in gemeente De Bilt. Daarom vindt Utrechts gedeputeerde Pim van den Berg het 'hoog tijd' om ze er meer bij te betrekken: 'Onze drijfveer voor de energietransitie is dat onze kleinkinderen ook nog een leefbare wereld hebben. Het is dan ook logisch dat jongeren gaan meebeslissen over de invulling hiervan'.

Wethouder Dolf Smolenaers deelt de duurzaamheidsportefeuille met wethouder Anne Brommersma. Dolf Smolenaers: 'Ik ben dankbaar en blij, dat er zoveel jongeren in de gemeente De Bilt aan het onderzoek hebben meegedaan'. Zijn collega Anne Brommersma vult aan: 'Ze voelen zich blijkbaar niet alleen verbonden met het onderwerp, ze willen er ook écht iets mee doen. Dat schept veel vertrouwen in het realiseren van ambitieuze doelen  tot 2030'.

Hollandsche Rading
Op het dak van hun (huur-)woning lieten Henk en Pauline Verheul onlangs ook zonnepanelen aanbrengen: 'Wij spraken er als gezin al een aantal jaren over. De kosten waren te hoog en vooralsnog werden andere prioriteiten gesteld. Nu waren er mogelijkheden om een deel van onze wensen m.b.t. energiebesparing en isolatie in te vullen. Zoon Dennis (22) was ook – vooral voor wat betreft de technische aspecten – enthousiast, zoals hij dat ook was over het zonne-energiepaneeltje waarop de sproeier in de prachtige vijver werkt: 'Het is erg leuk om op een 'app' op je telefoon te constateren, hoe een en ander werkt en om te zien hoe de meter de andere kant op draait; wat betekent, dat we op dit moment meer dan onze dagelijkse behoefte opwekken en ook al flink sparen voor een minder zonnige periode'. Het functioneren van dit systeem wordt overigens ook nog op afstand door het bedrijf dat de panelen leverde gemonitord.'

Jongeren ontwerpen
In het najaar kunnen geïnteresseerde jongeren mee ontwerpen aan een energie-neutrale gemeente. Ben je tussen de 16 en 25 jaar, woon je in de gemeente De Bilt en wil je samen met andere jongeren aan de slag om een plan te maken over hoe de gemeente van duurzame energie voorzien kan worden? Meld je dan aan via energietransitie@provincie-utrecht.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Meer berichten