Logo vierklank.nl
Gerdine Timmerman vertelt graag over de mogelijkheden binnen het Ontmoetingcentrum.
Gerdine Timmerman vertelt graag over de mogelijkheden binnen het Ontmoetingcentrum.
Algemeen

Opvang voor mensen met geheugenproblemen

Onze afspraak kon pas in de middag plaatsvinden omdat Gerdine Timmerman daarvoor met mannen met geheugenproblemen aan het biljarten was bij Eetcafé van Miltenburg. Dat maakt gelijk ook duidelijk hoe zij opvang voor mensen met geheugenproblemen of dementie die nog thuis wonen ziet: als het kan, doen wat je graag doet én de mantelzorger voor even ontlasten.

door Marijke Drieenhuizen

In de gemeente De Bilt zijn in ieder geval zeven organisaties, die dagopvang bieden voor ouderen. Zo worden bijvoorbeeld in de Ontmoetingskerk in Bilthoven op dinsdag- en donderdagmiddag activiteiten aangeboden op het gebied van Cultuur, Natuur, Bewegen en Creativiteit. Logeeropvang is nog niet mogelijk in De Bilt maar er wordt actief gezocht naar mogelijkheden.

Denken in mogelijkheden
Voor Gerdine Timmerman is 'De mens zien' haar leidraad. 'Ieder mens is uniek en zo kijken wij ook naar de mensen die in ons ontmoetingscentrum komen of die thuis begeleiding krijgen. Wij willen dat mensen zichzelf kunnen zijn en bieden een veilige warme omgeving. Wij bieden activiteiten aan, maar je mag zelf kiezen of je meedoet. Is er een activiteit die je graag zou willen doen dan zoeken we naar mogelijkheden. In ons centrum praten en lachen we veel, wij bespreken alles net als thuis. Mensen met geheugenproblemen vergeten namen en gebeurtenissen maar emoties blijven vaak hangen. Veel van onze bezoekers weten mijn naam niet, maar zeggen ze dan: "Dat is ook niet nodig, we weten wel dat je goed volk bent". Een ander belangrijk punt is denken in mogelijkheden. 'Een bezoeker had een grote wens om naar Indonesië te gaan. Dat konden we niet realiseren en daarom hebben we Indonesië naar Bilthoven gehaald. Een mooie film, Indonesische hapjes en een Indonesische maaltijd'.

Logeeropvang
Gerdien ziet ook mogelijkheden voor realisatie van logeeropvang in de gemeente De Bilt. 'Mensen met geheugenproblemen kunnen maar moeilijk een plek vinden waar zij kunnen logeren. Ideaalbeeld is een huis met drie of vier slaapkamers waar mensen overdag kunnen samenkomen en indien gewenst ook op een vertrouwde plek kunnen blijven slapen om de mantelzorger eens te ontlasten. Het is ons nog niet gelukt om een pand te vinden, maar wellicht is er een kerk, een maatschappelijke organisatie of bijvoorbeeld de gemeente zelf die een huis zou willen verhuren.' Meer info over respijtzorg en opvang in De Bilt is te verkrijgen via Mens De Bilt tel. 030 744 0595

Meer berichten