Afbeelding

Bosbergschool bij netwerk UNESCO-Scholen

Algemeen Specials

Na een traject van ruim een jaar is de Bosbergschool in Hollandsche Rading door de Europese afdeling van UNESCO in Parijs toegetreden tot het netwerk van UNESCO-Scholen. Dit is dus een unieke kans voor een dorpsschool als de Bosbergschool en de school is dan ook zeer trots op de leerlingen, medewerkers en ouders van de school die er met elkaar voor hebben gezorgd om dit prachtige resultaat te behalen.

Groepsleerkracht Jeffrey  (ook Locatieleider en ICT Coördinator) vertelt: 'In Nederland zijn er op dit moment 45 UNESCO-Scholen, inclusief tien oriëntatiescholen, waar de Bosbergschool eerst bij hoorde. Door de toekenning van de organisatie is de Bosbergschool daardoor de derde basisschool in Nederland die door deze strenge selectie is gekomen en zich nu officieel mag profileren als een UNESCO-School'.

Thema's
Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn voor scholen met een UNESCO-schoolprofiel belangrijke doelstellingen. Ze maken deel uit van een wereldwijd netwerk van zo'n 10.000 scholen. Een UNESCO-School besteedt aandacht aan vier thema's: 'vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid'. Deze thema's komen structureel en schoolbreed aan de orde. Jeffrey vervolgt: 'Voor de Bosbergschool zijn dit vier zeer belangrijke thema's in hun dagelijkse manier van les geven. Deze thema's komen de gehele week terug bij meerdere vakgebieden. Het zit zo diep in het lesgeven geworteld, dat zij zelfs de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur niet meer traditioneel geven vanuit een lesboek.

De school werkt bijvoorbeeld met het International Primary Curriculum (IPC) en geeft de zaakvakken vorm in grote overkoepelende thema's. Denk daarbij aan een thema over bijvoorbeeld 'Communicatie & Media'. Hierbij leren leerlingen over de basiskennis van verschillende soorten media. Maar ook leren ze nadenken over hoe zij communicatie kunnen inzetten om ruzies te voorkomen, leren ze om te gaan met verschillende manieren van communiceren tussen andere culturen en zo meer begrip voor elkaars land en cultuur te creëren, om zo weer wereldvrede te bevorderen.