Logo vierklank.nl
Er stonden twee bussen en een rolstoeltaxi klaar voor het vervoer naar Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.
Er stonden twee bussen en een rolstoeltaxi klaar voor het vervoer naar Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.
Algemeen

'Veteranendag staat in het teken van verbinding'

Veteranendag is een nationaal evenement waar heel Nederland meer dan 111.000 veteranen bedankt die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Niet alleen oud-militairen, maar ook militairen in actieve dienst hebben recht op de veteranenstatus als zij hebben deelgenomen aan vredesoperaties in internationaal verband.

door Henk van de Bunt

Elk jaar vindt landelijk op een zaterdag rond 29 juni de Nederlandse Veteranendag plaats. 29 juni is de geboortedag van wijlen prins Bernhard. Op deze dag staat Nederland onder meer stil bij de inzet van de Nederlandse militairen in het verleden. Maar ook bij vredesoperaties, die nu in verschillende delen van de wereld plaatsvinden. De hoofdviering van de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag vindt in Den Haag plaats. Daarnaast vinden (tegelijkertijd of eerder) regionale en gemeentelijke veteranendagen plaats. De Nederlandse Veteranendag is niet alleen bedoeld voor de veteranen zelf. De dag is ook nadrukkelijk voor het algemene publiek.

Verbinding
Op vrijdag 29 juni vond de ontvangst plaats op het gemeentehuis in Bilthoven, waar burgemeester Sjoerd Potters 51 veteranen verwelkomde: 'Deze dag staat voor mij steevast in het teken van verbinding; verbinding tussen generaties. De hier aanwezige veteranen hebben herinneringen aan oorlogen en waar het de jongere veteranen betreft aan vredesmissies, waar zij anderen hebben behoed voor agressie en zich hebben ingezet voor vrede en veiligheid, De 40 aanwezige leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisschool Groen van Prinsterer ervaren al hun hele leven - net als velen van ons - een situatie van vrede en betrekkelijke rust in dit mooie land. Een situatie, die niet vanzelfsprekend is; bij de Dodenherdenking op 4 mei stonden wij daar eerder al uitvoerig bij stil'.

Groepjes
Om 13.45 uur vertrokken de veteranen naar het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum waar hen een mooi programma werd aangeboden. Hierbij waren ook de groepen 7 en 8 van de Groen van Prinsterer-basisschool aanwezig. René van Pelt (organisator namens gemeente De Bilt) vertelt: 'Aanvankelijk zaten de veteranen bij Beeld en Geluid voor in de zaal en de leerlingen achterin, maar na een kleine aanmoediging kwam daarin al snel verandering en ontstonden er groepjes met veteranen en leerlingen. In die samenstelling keken allen geboeid naar een documentaire over Kamp Holland in Afghanistan; waar Nederlandse militairen hebben meegewerkt aan een indrukwekkende vredesmissie. Twee veteranen vertelden hun eigen verhalen daarbij; ze nodigden de leerlingen uit om er vragen over te stellen. Die kwamen snel los, niet alleen bij de leerlingen maar soms ook bij de veteranen'.

Vragen
Van Pelt vervolgt: 'Ik vond het heel bijzonder te ervaren hoe de leerlingen met hun vragen de ziel van de veteranen wisten te raken. Ze stelden vragen die je als volwassene wellicht niet zo snel durft te stellen, zoals: 'Is er wel eens iemand omgekomen die je heel goed kende?' 'Hoe ging je daarmee om?' en 'Wie van de mensen die je in Nederland achterliet, miste je het meest?' Met veel geduld gaven de veteranen overal antwoord op. Ze lieten ook een indrukwekkend filmpje zien, waarin nagespeeld werd hoe een gewonde met een lier omhoog getakeld werd om zo met een helikopter te worden afgevoerd. Na deze input over het leven tijdens een missie werden de leerlingen aan het denken gezet over keuzes, die je soms moet maken tijdens een missie. Kies je voor stoppen en snoep aan kinderen uitdelen als je in een tank door vijandelijk gebied rijdt of rijd je maar liever door? Wat weegt zwaarder: contact leggen met de bevolking (het doel van de missie) of de orders opvolgen (even een tijdje terughoudend zijn)? Beide keuzes hebben verschillende gevolgen, waarvan je vooraf niet op de hoogte bent. De leerlingen konden er nu even over praten en hun keuze eventueel weer herroepen, maar in een spannende oorlogssituatie gaat dat natuurlijk niet'. Om 16.30 uur werd teruggereden naar Jagtlust in Bilthoven, waar groep 8 het oorlogsmonument (bij Jagtlust) overdroeg aan groep 7. Aansluitend werd aan de veteranen de zogenaamde 'blauwe hap' (traditionele Indische rijsttafel) geserveerd.

Meer berichten