Logo vierklank.nl
Iedereen staat buiten opgesteld met een deel van de inboedel.
Iedereen staat buiten opgesteld met een deel van de inboedel.
Algemeen

Overweldigende belangstelling bij laatste dienst

Zondag 24 juni heeft de laatste kerkdienst plaatsgevonden in de markante Immanuelkerk aan de Soestdijkseweg in De Bilt. De kerk was over-overvol. De voorgangers waren ds. Evert van Leersum en mevr. ds. Wilfrieda Stam.

door Rob Klaassen

Er werd aan herinnerd, dat in deze 95 jaar oude kerk - van oorsprong een Gereformeerde kerk - in die 95 jaar zo'n 5500 diensten hebben plaatsgevonden; kerkdiensten, huwelijksinzegeningen en rouwdiensten. Voor velen betekende deze dienst een afscheid van een gebouw dat van grote betekenis in hun leven is geweest. Het was een dienst vol symboliek.

In de verkondiging stond ds. Evert van Leersum stil bij het evangelie van Marcus 4: 35 41; in deze tekst is de oversteek door Jezus en z'n discipelen over het meer beschreven: 'Plotseling stak er een hevige storm op. De discipelen maakten zich grote zorgen, terwijl Jezus lag te slapen. Ze maakten hem wakker, waarop Jezus de wind toesprak en het meer tot rust kwam. Daarna sprak Jezus z'n discipelen toe met de woorden: 'Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?' Een soortgelijke situatie doet zich nu voor met de Immanuelkerk. Ook hier wordt weggevaren naar een overkant, waarbij er toch de zekerheid is dat Jezus aan boord zal zijn en blijven.

Inboedel
Aan het einde van de dienst werd symbolisch een gedeelte van de inboedel van de kerk naar buiten gedragen; de Bijbel, de kaarsen, de avondmaalstafel, het doopvont, een deel van de preekstoel. Toen iedereen buiten stond werden de kerkdeuren op slot gedraaid. Het hoofdstuk Immanuelkerk werd daarmee definitief afgesloten.

Nieuwe kerk
De Wijkgemeente Immanuelkerk gaat samen met de Wijkgemeente Boskapel Groenekan en de Wijkgemeente Opstandingskerk. Vanaf zondag 1 juli is iedereen welkom in het kerkgebouw aan de Eerste Brandenburgerweg in Bilthoven.

Meer berichten