Logo vierklank.nl
De 25 nieuwe gediplomeerde IVN-natuurgidsen.
De 25 nieuwe gediplomeerde IVN-natuurgidsen. (Foto: Peter van der Wijst)
Natuur & Milieu

Nieuwe IVN-natuurgidsen

Vrijdagavond 15 juni ontvingen 25 cursisten na meer dan 1,5 jaar opleiding hun IVN-Natuurgidsendiploma. De feestelijke bijeenkomst werd bijgewoond door 60 genodigden.

Zo eens in de drie jaar verzorgt de afdeling De Bilt van het IVN (Instituut voor Natuur-, milieueducatie en duurzaamheid) een natuurgidsencursus om de capaciteit aan gidsen op peil te houden. Net als in het verleden is ook deze cursus samen met de IVN afdeling Eemland georganiseerd.

Deelnemers
In november 2016 begonnen 32 deelnemers aan deze zware opleiding en vervolmaakten 25 de opleiding succesvol. Van de kersverse natuurgidsen zijn er 12 actief in de omgeving van De Bilt, waar zij publiek (kinderen, volwassenen en senioren) begeleiden bij natuuractiviteiten en excursies in de regio.

Kennis
Tijdens de opleiding vergroten de deelnemers hun basiskennis over de natuur in de regio, vraagstukken over milieu en duurzaamheid en oefenen zij zich in het organiseren van natuureducatieve programma's. De opgedane kennis en vaardigheden hebben de deelnemers toegepast in een onderzoeksproject en gepresenteerd in een educatieve activiteit.

Uitreiking
Vrijdagavond 15 juni, meer dan anderhalf jaar later, kon dan eindelijk aan de vijf-en-twintig het diploma worden uitgereikt. De feestelijke bijeenkomst, bezocht door 60 belangstellenden, werd door Mirjam Maasdam geopend. Mevrouw Maasdam is gedeputeerde van de provincie Utrecht met in haar portefeuille Hart van de Heuvelrug, Landelijk gebied, Natuur, Omgevingsvisie en Transformatieopgaven.            (Jaap Milius)

Meer berichten