Logo vierklank.nl
 Alle derde klassers van het HNL proberen hun school droog te houden in de toekomst, met v.l.n.r. Feline Mooren, Estèle van de Berg, Emma van de Meer, Bente Benek en Sophie van de Heuvel.
Alle derde klassers van het HNL proberen hun school droog te houden in de toekomst, met v.l.n.r. Feline Mooren, Estèle van de Berg, Emma van de Meer, Bente Benek en Sophie van de Heuvel.
Jeugd

Het Nieuwe Lyceum gaat voor droge voeten

Het zal niemand ontgaan, het klimaat verandert in hoog tempo. Door overvloedige regenval stijgt het water bijna tot aan de lippen. Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven vindt het tijd hier iets aan te doen en gaf alle derdeklassers opdracht ideeën te bedenken hoe het hoofd in de toekomst boven water te houden.

door Walter Eijndhoven

Met dit project hopen alle leerlingen van Havo3 en VWO3 hun school in de toekomst 'rainproof' te krijgen en de Biltse burgers te informeren waar zij mee bezig zijn op school.

'Sinds begin mei zijn leerlingen van alle derde klassen bezig met dit project', vertelt Sophie van den Heuvel, leerling 3VWO. 'Tijdens workshops en bij aardrijkskunde, biologie en natuurkunde wordt ingegaan op hetgeen de wereld te wachten staat: overvloedige regenval, temperatuurstijgingen, het verdwijnen van veel dieren- en plantensoorten en wat wij hiertegen mogelijk kunnen doen', legt Sophie uit. 'Om beter bestand te zijn tegen klimaatverandering is HNL een project gestart om te zorgen dat onze school in de toekomst beter bestand is tegen hoosbuien', vertelt Bente.

Workshops
Tijdens het project worden leerlingen in diverse groepjes ingedeeld, ieder weer met een eigen taak. Behalve met het bedenken van allerlei oplossingen, houden Sophie van den Heuvel, Estèle van de Berg, Bente Benek, Emma van de Meer en Feline Moonen zich ook bezig met communicatie voor 3VWO. Feline: 'In groepjes moeten wij ideeën aandragen, hoe wij onze school beter kunnen beschermen tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien'. Om meer te weten te komen over klimaatverandering en wat daartegen te doen, hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan TNO en het Hoogheemraadschap. Emma: 'De workshops die wij hier volgden waren erg interessant en zo konden wij ideeën opdoen hoe onze school 'rainproof' te maken voor de toekomst. Wij hebben een aantal oplossingen bedacht, zoals een grote watertank onder de grond, watervasthoudende plantenbakken, een extensief groendak en een grote vijver om de wc's te kunnen spoelen'.

Deze week presenteren alle groepen derdeklassers hun ideeën op school. Estèle: 'Onze school kiest het beste idee en over een tijdje is HNL 'rainproof''.


 

Meer berichten