Logo vierklank.nl
 Vertegenwoordigers van diverse bedrijven en maatschappelijke organisaties in discussie met het panel.
Vertegenwoordigers van diverse bedrijven en maatschappelijke organisaties in discussie met het panel.
Algemeen

Biltse bedrijven werken samen voor duurzame mobiliteit

Meer dan veertig vertegenwoordigers van Biltse bedrijven/ maatschappelijke organisaties waren donderdag 24 mei aanwezig bij Sweco, op een bijeenkomst over Duurzame Mobiliteit. Verkeersdruk is een groot probleem in en rond De Bilt, daarom slaan bedrijven de handen ineen, om samen tot een oplossing te komen.

door Walter Eijndhoven

Om te voorkomen dat De Bilt dichtslibt, organiseerden Samen voor De Bilt en U15 (een netwerk van ruim 200 werkgevers), een bijeenkomst bij Sweco, om met elkaar te spreken over problemen als bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid binnen De Bilt.

Dichtslibben
Uit de reacties blijkt dat veel bedrijven en maatschappelijke organisaties hun verantwoording al nemen met betrekking tot het dichtslibben van De Bilt. 'Bij Sweco zijn wij al langer bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van duurzame steden van de toekomst', vertelt Jeroen Quee, expert Duurzame Mobiliteit bij Sweco. 'Onze doelstelling is om in 2035 volledig CO2-vrij te zijn en voor 100% mee te doen aan de circulaire economie. Dit bereiken wij door onder andere samen te werken met BENG!, en zelf allerlei initiatieven te ontplooien. Verder zijn wij lid van U15'. Sweco stimuleert haar werknemers met de fiets te komen of zoveel mogelijk gebruik te maken van het Openbaar Vervoer. Quee: 'Werknemers die met de trein komen en uitstappen in Bilthoven, bieden wij een deelfiets aan, zodat zij fietsend hun weg kunnen vervolgen.

Reacties
Ook vanuit andere organisaties komen reacties. 'Probeer zoveel mogelijk voorzieningen binnen de wijk te krijgen (dus niet meer met de auto naar de winkel of supermarkt, twee kilometer verderop). Op de Uithof is men hiermee al bezig. Een andere optie: In Amersfoort werven bedrijven eerst lokaal, als dit niet lukt, pas buiten de regio', vult Marjolein van der Stok, projectleider Duurzame Mobiliteit Utrecht-Oost, aan. 'Berg en Bosch kampt met het probleem van slechte bereikbaarheid', aldus Cindy Thépass, facility-manager bij Berg en Bosch. 'Er rijden te weinig bussen tussen station Bilthoven en Berg en Bosch. Als de frequentie omhoog kan, zijn wij al erg geholpen. Ook kunnen medewerkers gebruik maken van campusfietsen'.

Maatregelen
U15 wil graag iets doen aan deze problemen. 'Door werkzaamheden in en rond Utrecht, ontstaat een steeds grotere filedruk, met meer uitstoot van CO2 en fijnstof tot gevolg', vertelt Martijn Elting van U15. 'Dankzij onze mobiliteit ontstaat een slechte luchtkwaliteit en beseffen wij ons veel te weinig dat dit gevolgen heeft voor onze gezondheid. Vandaag hebben wij de middelen om te veranderen, dit is het moment om ook echt iets te gaan doen'. Gemeente De Bilt pleit voor een gezamenlijk optreden om alle problemen het hoofd te bieden. 'Samen moeten wij iets doen om maatregelen te treffen voor een gezond leefmilieu', aldus Ronald Huijssen van de gemeente De Bilt.

Geslaagd
Stichting Samen voor De Bilt blikt terug op een geslaagde middag. 'Deze bijeenkomst is een mooi voorbeeld van het werk van Samen voor De Bilt. Wij verbinden, inspireren en stimuleren mensen een positieve bijdrage te leveren aan de Biltse samenleving. Duidelijk kwam naar voren dat samenwerking op langere termijn essentieel is om de Biltse samenleving bereikbaar te houden', vertelt Joanne Penning, directeur van Samen voor De Bilt. Penning is dan ook verheugd dat vandaag de intentie is uitgesproken om samen te werken aan een goede toekomst.

Meer berichten