Vrijwilligers zijn druk in de weer in de beeldentuin.
Vrijwilligers zijn druk in de weer in de beeldentuin.

Schoffelen in Jits Beeldentuin

Algemeen Natuur & Milieu

door Henk van de Bunt

Zaterdag 12 mei zette een groepje enthousiaste vrijwilligers zich in om de zwaar verwaarloosde beeldentuin van jits Bakker op te knappen en onkruidvrij te maken. Ook het atelier 'de kooi' schreeuwde als het ware om schoon- en stofvrij te worden gemaakt. Maar daar kwam de ploeg bij lange na niet aan toe.

Volgens afspraak werd, alvorens de armen en handen metterdaad uit de mouwen te steken die zaterdag eerst een krap uurtje met elkaar gebrainstormd over interessante actuele zaken en de vraag wat de beste bestuurlijke vorm zou kunnen zijn voor de in opbouw zijnde vrijwilligersorganisatie rondom de Jits Bakker-collectie. Ook ging het dus over andere zaken, zoals de toekomst van het Beeldenpark op Beerschoten, de Zomertentoonstelling in atelier 'de kooi' en beeldentuin (6 t/m 8 juli 2018) en het herplaatsen en onthullen van het beeld 'Fietsspel' in de Stationsomgeving te Bilthoven. Het veelbesproken kunstwerk zal volgens de gemeente ergens in augustus herplaatst en onthuld kunnen worden. Gedacht werd als streefdatum voor de herplaatsing de komende Open Monumenten Dag (8 september) te prikken. De mogelijkheden hierbij zullen worden besproken met de gemeente De Bilt: de gemeente is eigenaar van het beeld en de herplaatsing etc. valt derhalve onder hun verantwoordelijkheid.

OMD
Met de directeur van de Julianaschool Ella Prins is overlegd over de medewerking van de Stichting Jits Bakker Collectie aan de komende Open Monumentendag (OMD). Met het thema 'In Europa' sluit de Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal liggen op wat ons in dit deel van de wereld bindt, met aandacht voor internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap. Maar ook aandacht voor de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt. De inbreng van de Stichting Jits Bakker Collectie past hier volledig bij. De gedachte werd geopperd de leerlingen van de Julianaschool op de een of andere wijze tijdens de feestelijkheden een rol te laten spelen.

Vrienden
De Stichting Jits Bakker Collectie kan de gewaardeerde medewerking van (nog) meer vrijwilligers goed gebruiken. Er valt nog veel te doen in tuin en kooi. Belangstellenden kunnen contact opnemen via info@jitsbakkercollectie.com

Afbeelding