Logo vierklank.nl
Vogelaars halen hun hart op bij de Hooge Kampse Plas.
Vogelaars halen hun hart op bij de Hooge Kampse Plas.
Natuur & Milieu

Vogelexcursies bij de Hooge Kampse Plas

door Walter Eijndhoven

In het kader van het 60-jarig bestaan van de Vogelwacht Utrecht (VWU) en het 50-jarig bestaan van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) organiseerden beide verenigingen op zaterdag 19 mei vier vogelexcursies bij de Hooge Kampse Plas in De Bilt. Zo'n 160 belangstellenden werden, gedurende de ochtend, door een aantal excursieleiders begeleid.

De excursies van VWU/IVN bij de Hooge Kampse Plas vielen precies in de nationale vogelweek. Daarom verzorgde de Vogelbescherming in Zeist de digitale aan- en afmeldingen voor de VWU en het IVN. Excursiegangers kregen een flyer met afbeeldingen van 78 vogelsoorten aangeboden.

Broedwand
'Wij hebben deze locatie gekozen, omdat het gebied rond de Hooge Kampse Plas (eigendom van Het Utrechts Landschap) goed begaanbaar is en in de omgeving veel vogels voorkomen', vertelt Wigle Braaksma. 'Bovendien wordt binnenkort nog een broedwand voor oeverzwaluwen gerealiseerd aan de zuidkant van de plas, worden diverse vogeleilandjes aangelegd en komt er nog een vogelkijkscherm. Een mooi gebied voor excursies en er zit altijd wel iets leuks in dit gebied'.

Bijzondere vogelsoorten
Begin jaren '70 is de plas ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de A27. Na deze zandwinning bleef uiteindelijk een 15 meter diep gat achter dat gebruikt werd om huisvuil en baggerspecie uit het Amsterdam-Rijnkanaal in te dumpen. Omdat het er zo stonk heette de plas in de volksmond 'het stinkgat'. Na diverse ingrepen vanuit de gemeente en natuurorganisaties als het IVN, de VWU en Het Utrechts Landschap ontwikkelt de plas zich nu steeds meer tot een waardevol natuurgebied, waar de vogelaar zijn hart kan ophalen. Braaksma: 'Op en rond de plas hebben de afgelopen jaren vele bijzondere soorten gebroed, zoals grote karekiet, ransuil, zomertortel, buizerd, havik, goudvink, spotvogel, groene specht, oeverzwaluw en ijsvogel. In de omringende graslanden broedden tureluur en grutto. Ook soorten als roerdomp, waterral, slechtvalk, boomvalk, bruine kiekendief, zwartkopmeeuw, blauwborst, roodborsttapuit, witgat en tien eendensoorten zijn hier de laatste jaren gesignaleerd'.

Ongelooflijk
Tijdens de vier excursies lieten diverse vogelsoorten zich goed zien en horen: kleine plevier, tureluur, putter, bosrietzanger, oeverzwaluw, oeverloper, gele kwikstaart, kuifeend, tafeleend en krakeend, waren maar een paar soorten op een hele waslijst. 'Ik weet nog lang niet alles van vogels, daarom ben ik dit jaar lid geworden van de Vogelwacht', vertelt Christine uit Bilthoven. 'Ongelooflijk dat vogelaars een vogelsoort zo snel herkennen aan hun zang. Dat wordt nog een lange weg te gaan voor mij'.

Wie meer wil weten over de deelnemende natuurorganisaties:

IVN: www.ivn.nl, Utrechts Landschap: www.utrechtslandschap.nl, Vogelbescherming Zeist: www.vogelbescherming.nl en Vogelwacht Utrecht: www.vogelwacht-utrecht.nl

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>