Logo vierklank.nl
Het diamanten huwelijkspaar met burgemeester Sjoerd Potters.
Het diamanten huwelijkspaar met burgemeester Sjoerd Potters.
Ouderen

Traditie zorgde voor bruiloft na een bruiloft

door Guus Geebel

Burgemeester Sjoerd Potters kwam dinsdag 8 mei de heer en mevrouw Van Dijk-Wijnen thuis feliciteren met hun 60-jarig  huwelijksjubileum. Gert van Dijk en Neeltje Wijnen traden op 8 mei 1958 in Maartensdijk in het huwelijk. Neeltje was 20 en Gert 26 jaar toen ze trouwden. Ze zijn allebei geboren en getogen in Maartensdijk.

'Het was in die tijd traditie dat een meisje wanneer ze werd uitgenodigd voor een bruiloft vergezeld moest zijn van een jongen. Omgekeerd was dat ook zo', vertelt Gert van Dijk. 'Een vriend van mij werkte als knecht op de boerderij van de vader van Neeltje. Toen de broer van haar moeder ging trouwen kreeg Neeltje een uitnodiging voor de bruiloft en mijn vriend zei tegen mij, nu heb je mooi de kans.' Ze ontmoetten elkaar toen Gert bij haar vader thuis om toestemming kwam vragen. Neeltje was al langer gek op hem dus klikte het al gauw en na het bruiloftsfeest kregen ze verkering. De  eerste zoen was toen Gert door zijn vriend getipt was dat de ouders van Neeltje niet thuis waren en hij ging erheen. 'Maar mijn zusters waren er wel en die hielden ons wel in de gaten', zegt Neeltje lachend. Ze hebben drieënhalf jaar verkering gehad.

Melkboer
Neeltje komt uit een gezin met drie meisjes en Gert uit een gezin met vijf kinderen. Gert werkte en woonde als knecht op de boerderij van een boer die geen kinderen had. Na hun trouwen konden Gert en Neeltje daar wonen. Gert was veehouder, eerst drie jaar samen met de boer en toen negen jaar alleen. Neeltje werkte na haar schooltijd op de boerderij van haar vader. Het liefst werkte ze op het land en hielp ze met melken. Dat deed ze liever dan huishoudelijk werk. Toen ze getrouwd was hielp ze ook met melken op de boerderij waar ze woonde. In 1967 stopte Gert met boeren en verhuisde het echtpaar naar de huidige woning aan de Tuinlaan in Maartensdijk. Gert werd melkboer en bezorgde melk aan huis. Eerst met een bakfiets met hulpmotor, toen met een Volkswagenbus en op het laatst met een SRV-wagen. Daarmee stopte hij om gezondheidsredenen in 1988.

Pastoraal werker
Gert van Dijk deed daarna acht jaar een opleiding voor pastoraal werker in Zeist en Ede. Na de opleiding werd hij in die functie gevraagd in Oene op de Veluwe. Dat deed hij drie jaar. Daarna werkte hij nog in Oud Alblas, Vinkeveen en Soest. Twee jaar geleden is hij ermee gestopt. Het echtpaar heeft 5 kinderen, 13 kleinkinderen en  11 achterkleinkinderen. Aan sport hebben ze niet gedaan maar hun kinderen hebben allemaal en op hoog niveau gekorfbald. Gert van Dijk jaagt nog steeds. Dat doet hij al 46 jaar en hij ontmoet zijn jachtvrienden wekelijks. Zijn jachtterrein is 100 hectare groot en ligt in Wilnis. Neeltje heeft als hobby borduren en kaarten maken. Elke maandagmorgen drinkt zij met een paar vrouwen uit de buurt koffie. Op maandagmiddag komt zij met een paar andere vrouwen bij haar zus om te borduren en kaarten te maken. Dat doen ze al dertig jaar. Trots laat ze haar werk zien, dat er heel professioneel uitziet. Neeltje en Gert zijn God dankbaar voor de mooie jaren die ze samen zijn gegeven. Het echtpaar kreeg een felicitatie namens Koning Willem-Alexander. Het jubileumfeest vieren ze later deze maand met een etentje met de hele familie.

Meer berichten