Jeugdfonds Sport & Cultuur

Algemeen Jeugd

Het Jeugdsportfonds De Bilt en Jeugdcultuurfonds De Bilt heten per 3 april het Jeugdfonds Sport & Cultuur De Bilt. Beide fondsen zetten zich al heel lang in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, toch kunnen sport of aan kunst en cultuur kunnen doen.

Voor beide fondsen is deze naamsverandering een logische stap: 'Het is onze overtuiging dat het voor kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen niet uitmaakt of zij zich kunnen uitleven tijdens voetbal, judo, drummen of streetdance. Het belangrijkste is dat ze mee kunnen doen, de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun leefwereld te vergroten'.

Behalve een nieuwe naam is er nu ook een gezamenlijke visuele identiteit. Deze is energiek, kleurrijk en beweegt op een dynamische manier mee, maar de basis is solide. Straalt energie, kracht, trots en blijheid uit en zet de kinderen en jongeren centraal. Neem alvast een kijkje op de nieuwe website: jeugdfondssportencultuur.nl.

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur De Bilt betaalt de contributie / lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. De contributie / lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat.

!