} Logo vierklank.nl
Deze foto van het kruispunt bij het voormalig gemeentehuis van Maartensdijk is in de jaren zestig van de vorige eeuw door wijlen Jaap Eits vanaf de brandweertoren gemaakt. De fruitbomen bij de hoeve Persijn van boer De Rooij staan al in bloei, terwijl de kastanjeboom voor het gemeentehuis nog aan de lente moet beginnen. De foto is voor 1968 gemaakt, want de Tolakkerweg is nog niet verbreed. Wim de Rooij vertelde, dat in augustus 1968 van zij
Deze foto van het kruispunt bij het voormalig gemeentehuis van Maartensdijk is in de jaren zestig van de vorige eeuw door wijlen Jaap Eits vanaf de brandweertoren gemaakt. De fruitbomen bij de hoeve Persijn van boer De Rooij staan al in bloei, terwijl de kastanjeboom voor het gemeentehuis nog aan de lente moet beginnen. De foto is voor 1968 gemaakt, want de Tolakkerweg is nog niet verbreed. Wim de Rooij vertelde, dat in augustus 1968 van zij (Foto: [uit de verzameling van Koos Kolenbrander].)
Historie

Herdenking en bevrijding

door Henk van de Bunt

Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2) heeft 2018 uitgeroepen tot themajaar 'Jaar van Verzet'. Gedurende dit jaar wordt in heel het land extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én bron van inspiratie. Ook bij de herdenking in Maartensdijk op 4 mei in de Sint Maartenskerk zal dit thema centraal staan.

Vrijdag 4 mei zal wethouder Madeleine Bakker-Smit de herdenkingsbijeenkomst openen en zullen Florus van Amerongen en Bertine Oostveen-de Rooy namens resp. zijn vader en haar grootvader in verhalende vorm bijdragen leveren. Het slotwoord zal worden uitgesproken door pastor Gerard de Wit. Er is een muzikale bijdrage van het Algemeen Zangkoor Maartensdijk . Na een stille tocht naar het Maertensplein zullen er bij de vlag koralen worden gespeeld door muziekvereniging Kunst en Genoegen. Deze muziekvereniging verzorgt ook de begeleiding bij het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus, na de traditionele twee minuten stilte voor over- en herdenking. Tot slot zal er nog een gedicht worden gelezen.

Kerk
In de bijeenkomst in de Kerk van Sint Maarten aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk zal Bertine Oostveen, een kleindochter van Wim de Rooij iets vertellen, een herinnering, een gevoel, misschien wel een boodschap van haar opa: 'Ik vind dat heel bijzonder om te doen. Ik heb de oorlog niet meegemaakt maar mijn opa wel, samen met vele anderen. Door zijn verhalen door te vertellen van generatie op generatie staan wij stil bij onze vrijheid. Bertine zal met name vertellen over zijn leven ten tijde van en in de oorlog op zijn boerderij aan de Tolakkerweg. Wim de Rooij is op 7 augustus 1925 in Mijdrecht geboren en kwam in 1932 op hoeve Persijn aan de Tolakkerweg 254 ten westen van het gemeentehuis wonen.

Bevrijding
Eerder in 2015 vertelde hij in een artikel in De Vierklank t.g.v. 70 bevrijding: 'Vanaf half april 1945 luisterden wij stiekem driemaal per dag naar het laatste nieuws over de voortgang van de bevrijding van Nederland op radio Oranje. Eind april trokken 200 in Maartensdijk gelegerde Duitse soldaten richting Amersfoort om te vechten tegen de geallieerde bevrijders. Er kwamen er maar acht van terug. Op 5 mei 1945 was 10.00 uur 's morgens officieel de oorlog in Nederland afgelopen. Diezelfde morgen reden om 10.15 uur de eerste Canadese bevrijders vanuit Amersfoort via de Kon. Wilhelminaweg Maartensdijk binnen. De eerste dagen na de Bevrijding werd er overal feest gevierd in het dorp'. Op een foto van die dag bij de 'tol' in Maartensdijk verwelkomt een enthousiaste groep Maartensdijkers de 'bevrijders'. Aan de weg Utrecht-Hilversum is heel lang 'tol' geheven op de plaats waar nu de rotonde bij Maartensdijk ligt. Pas in 1953 verdween de tol van Maartensdijk en dat haalde zelfs de landelijke dagbladen omdat die tol al lange tijd een doorn in het oog was van vele automobilisten. Nog steeds is 'bij de tol' een gangbare uitdrukking in het Maartensdijkse.

De bevrijders werden bij de Tol door de Maartensdijkers met gejuich ontvangen. Sommige kinderen probeerden op de langzaam rijdende auto's een stukje mee te rijden richting Hollandsche Rading. Overal in het dorp bij het gemeentehuis, de kerken en scholen was het feest. 'Zo'n groot feest hebben wij later in het dorp nooit meer gehad', volgens Wim de Rooy.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>