Logo vierklank.nl
Kandidaten horen over mogelijke werkzaamheden
Kandidaten horen over mogelijke werkzaamheden
Algemeen

Bijstandsgerechtigden krijgen kans bij Agterberg

Het Biltse bedrijf Agterberg aan de Biltsestraatweg in Utrecht bood zaterdag 7 april een groep van zo'n 25 bijstandsgerechtigden weer de kans om kennis te maken met deze werkgever. De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) stelde de groep samen, in de hoop dat een match zou ontstaan tussen Agterberg en belangstellenden.

door Walter Eijndhoven

Het doel van deze zaterdagochtend was een directe match of een afspraak voor een sollicitatiegesprek. Tijdens de meet-and-greet ging het over werkkansen en werkzaamheden in plaats van een uitwisseling van cv's.

Kennismaking
Werkgever Ton Agterberg wil bijstandsgerechtigden graag de kans bieden om uit die uitkering te komen en weer volledig mee te doen in de maatschappij. 'Vorig jaar hebben wij ook een groep werkzoekenden op ons bedrijf ontvangen', vertelt Agterberg. 'Nadat een aantal, na de kennismaking, aangaf geïnteresseerd te zijn in ons bedrijf, zijn wij met hen het gesprek aangegaan. Uiteindelijk konden wij drie van hen aannemen en zij werken hier nog steeds met veel plezier'. Ook dit jaar wil deze Biltse werkgever graag weer een aantal mensen helpen en hen mogelijk een baan aanbieden.

Buitenwerk
'Voor vandaag hebben wij weer 25 mensen uitgenodigd, vanuit de 'kaartenbak' van de RSD', vertelt medewerker Frans de Jong. 'De RSD heeft voor ons een aantal mensen uitgezocht in de hoop dat er weer een match ontstaat. Momenteel hebben wij werk voor tien fulltimers, voornamelijk buitenwerk, in onder andere de grootgrondvoorziening, wijkbeheer, als stratenmaker of als onkruidbestrijder'. Middels een uitnodiging kregen alle genodigden een rondleiding bij het bedrijf. Zij konden erachter komen 'hoe het eraan toegaat bij Agterberg op de werkvloer', of 'voor welke werkzaamheden kan de organisatie nieuwe krachten gebruiken?'. Medewerkers bij het bedrijf beantwoordden alle vragen vanuit de groep. Agterberg: 'Zoals je ziet hebben wij aan ons personeel gevraagd deze ochtend te verzorgen. Met deze stap hopen wij de afstand te verkleinen tussen Agterberg en genodigde. Deze jongens staan echt 'met hun poten in de modder' en kunnen geïnteresseerden alles vertellen over hun werk. Geweldig, toch?'

Verbondenheid
Ook RSD-directeur David van Maanen is trots op de samenwerking tussen de RSD en Agterberg. 'Wij zijn blij met werkgevers zoals Agterberg, die hun maatschappelijke en lokale verbondenheid tonen en zich inzetten voor een brede groep werkzoekende kandidaten. Natuurlijk heb ik de mensen geobserveerd en bij een aantal van hen zie je aan hun houding dat zij echt geïnteresseerd zijn in een baan bij Agterberg, zij letten op, zij stellen vragen en zien het al helemaal zitten bij deze werkgever'. Van de groep van 25 genodigden zijn er uiteindelijk 21 komen opdraven. Vier genodigden waren afwezig en hadden zich ook niet afgemeld. Van Maanen: 'Deze vier zijn nog niet van ons af. Wij nodigen hen binnenkort uit voor een zogenaamd sanctie-gesprek. Dit gedrag kan niet door de beugel, dus daar spreken wij hen op aan'.

Kans
Ook wethouder Ebbe Rost van Tonningen roemt de werkgever om de kansen die Agterberg de werkzoekenden biedt. 'Dit is een uitgelezen kans voor mensen, om uit die bijstand te komen en die kans te pakken. Natuurlijk zal het in het begin best moeilijk zijn om uit die sleur te komen en weer op tijd op je werk te komen en gewoon acht uur mee te draaien, maar uiteindelijk geeft dat wel de meeste voldoening'.

Deze week krijgt iedere deelnemer een brief op de deurmat en kan worden aangegeven of er belangstelling is in een baan bij Agterberg. Hopelijk levert deze stap dan, via een sollicitatieprocedure, een baan op.

Meer berichten